nnk emblema logo

nnk cim telefon

Háttér

A jelen útmutató azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az üzemeltetőknek, az ellenőrző hatóságoknak és a fürdőzőknek az egészségkockázatok megelőzésében a közfürdők üzemelése során. eAzon jó gyakorlatokat tartalmazza, amelyek szükségesek a biztonságos fürdőüzemeltetés és fürdőlátogatás érdekében, valamint tartalmazza a fertőzések megelőzését elősegítő higiénés eljárásokat.

Az elkészítéshez felhasználásra került a WHO 2020. július 29-én hatályba lépett Water, sanitation, hygiene and waste management for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19 útmutatója, adaptálva a hazai jogszabályi és műszaki feltételekre (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-WASH-2020.4), a CDC fürdőkre és aquaparkokra vonatkozó útmutatója (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/aquatic-venues.html), valamint az Egyesült Királyságbeli székhelyű Pool Water Treatment Advisory Group technikai útmutatója (https://www.pwtag.org/guidance-on-temporary-pool-closure/).

Bár a járvány terjedése jelenleg visszaszorulóban van, a következő fertőzéshullám megelőzése szempontjából alapvető fontosságú az útmutatóban foglaltak betartása.

A dokumentum a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokon alapul, amely az új kutatási eredmények, vagy a változó szabályozási környezet alapján rendszeresen felülvizsgálatra kerül.

Kulcs üzenetek

 • A gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos/virucid hatóanyagú szerrel végzett kézfertőtlenítés és a gyakran érintett felületek és a helyiségek fertőtlenítése továbbra is a fertőzések megelőzésének legfontosabb eszköze. A megfelelő kézhigiéné az emberek közötti és a szennyezett felületek által közvetített fertőzések ellen is hatékony. Az intézmények, létesítmények üzemeltetőinek törekedni kell a minél gyakoribb kézmosás vagy kézfertőtlenítés támogatására pl. kézfertőtlenítő adagoló kihelyezésével, a mosdóhelységekben a szappan és a papírkéztörlő folyamatos biztosításával.
 • A beltéri létesítmények látogatók által használt helyiségeiben biztosítani kell a megfelelő szellőzést. A lehető legnagyobb mértékű légcserét kell alkalmazni, ami mellett még fenntartható a fürdőzők számára komfortos hőmérséklet és páratartalom. Központi légkezelés esetén az elhasznált levegő visszakeverése kerülendő.
 • A nem egy háztartásban élők közötti távolságtartása parton legalább 1,5 m, a vízben legalább 2 m távolság továbbra is javasolt. Az öltözők, mosdóhelységek egyidejű kapacitását ennek megfelelően kell meghatározni.
 • A biztonságos fürdőszolgáltatásra vonatkozó, hatályos jogszabályi és műszaki előírások betartása mellett azonban jelen járványügyi helyzetben is szükség van kiegészítő technológiai eljárások fenntartására.
 • A közfürdőben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek dolgozhatnak és ez vonatkozik a látogatókra is.
 • Továbbra is javasolt a járványhelyzet idejére bevezetett átmeneti szabályok, korlátozások rögzítése a közfürdő házirendjében.

1. Általános előírások

1.1 A COVID-19 terjedése

A SARS-CoV-2 egy légúti vírus, amely elsősorban cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezés útján terjed. A fertőzött személyekkel kapcsolatba kerülők a köhögés, tüsszögés során keletkező, vírust tartalmazó cseppek vagy aeroszol belégzésével fertőződhetnek meg. A cseppek a környezeti felületekre érkezve is hosszabb-rövidebb ideig fertőzőképesek maradhatnak és közvetíthetik a fertőzést.

1.2 A SARS-CoV-2 vírus túlélése ivóvízben, székletben, szennyvízben és felületeken

A vírus fürdővízzel való terjedés kockázata rendkívül csekély. A koronavírusok burkos vírusok, amelyek a sérülékeny külső lipid burok miatt kevésbé életképesek a környezetben, mint a nem burkos vírusok. A lipid burok érzékeny az oxidálószerekre, mint pl. a klórra, vagy a hidrogén-peroxidra.

A SARS-CoV-2 túléléséről szennyvízben nincsenek még pontos adatok, de a fentiek alapján várhatóan rövidebb, mint a nem burkos, vízzel potenciálisan terjedő vírusoké, mint az adenovírusok vagy a calicivírus. Egyéb burkos vírusok esetén nem fertőtlenített vízben általában néhány napos, esetenként néhány hetes túlélést tapasztaltak. Magasabb hőmérséklet, alacsony vagy magas pH és a közvetlen napfény gyorsítja a vírusok inaktiválódását. Vízben 0,3 mg/l aktív klór 5 perc alatt 4 nagyságrenddel csökkentette más burkos vírusok (influenza vírus) számát.

Felületeken a legújabb kutatások szerint a SARS-CoV-2 vírus túlélése hasonló más koronavírusokéhoz: a felület típusától, a hőmérséklettől, a vírustörzstől és a páratartalomtól függően 2 óra és 9 nap között változhat. Az általánosan használt fertőtlenítőszerek, 0,1 %-os hypo, 70 %-os alkohol vagy 0,5 %-os hidrogén-peroxid, 1 perc alatt inaktiválják a vírust a felületeken.

Fürdővízre vonatkozóan nem készült tanulmány, de a fenti tapasztalatok alapján megfelelő üzemeltetés mellett, folyamatos maradék fertőtlenítőszer szint biztosítása esetén fertőzőképes vírus jelenlétére nem kell számítani a medencevízben.

2. Biztonságos fürdőüzemeltetés

A SARS-CoV-2 és egyéb légúti vírusok terjedése szempontjából a közfürdőkben a legnagyobb kockázatot a vendégek közötti, illetve a vendégek és a személyzet közötti közvetlen kontaktus, valamint a gyakran megérintett felületeken esetlegesen megmaradó, életképes vírusok jelentik. Ezért a közfürdő üzemeltetése során – a medencevíz és a kiszolgáló létesítmények biztonságának szokásos rend szerinti fenntartása mellett – ezek megelőzésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni.

A közfürdő egész területén, valamennyi részlegén csak kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató munkavállalók dolgozhatnak. Ennek folyamatos monitorozása és biztosítása a létesítmény fenntartójának/üzemeltetőjének a feladat.

2.1 Beléptetés általános szabályai

A vendégek megfelelő tájékoztatásáról már a beléptetéskor szükséges gondoskodni. A tájékoztatókat jól látható helyeken (a bejárat környezetében, közösségi terekben, információs/recepciós pultokon, pénztáraknál stb.) javasolt el-/kihelyezni.

A tájékoztatás terjedjen ki legalább az alábbiakra:

 • a létesítmény aktuális házirendje
 • a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban tett intézkedések
 • a létesítményre jellemző egyedi korlátozások (pl. a szolgáltatást igénybe vétele, létszámkorlátozások stb.)
 • a helyes fürdőzőhigiénés magatartás

Javasolt a beléptetési ponton kézfertőtlenítő állomásokat kihelyezni, a fertőtlenítőszer folyamatos utánpótlása mellett.

A munkavállalók védelmében a munkaállomásokat (pl. jegypénztárak, felügyelő pontok) célszerű egymástól legalább 1,5 méter távolságban kialakítani. A recepciónál, jegypénztárakban, információs pultoknál a munkatársakat lehetőség szerint válasszuk el plexivel/üveggel a vendégektől. A dolgozók számára vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert kell biztosítani.

Sorban állás helyszínein (pénztár, vendéglátóhelyek) biztosítani kell, hogy a sor ne torlódhasson fel és tartható legyen a várakozók között a megfelelő távolság. A mintegy1,5 méteres távolságot a padozaton javasolt jelezni.

Amennyiben lehetséges, javasolt az előzetes, on-line jegyvásárlás lehetőségét biztosítani, illetve a helyszínen is a készpénzmentes megoldásokat (bankkártya, okoseszközök) helyezni előtértbe. A beléptető karórák fertőtlenítése minden használat után kötelező.

2.2 Előírások a fürdővíz kezelésére vonatkozóan

A hagyományos vízkezelő technológiák (szűrés, fertőtlenítés) eltávolítják a SARS-CoV-2 vírust, burkos vírusként érzékeny a klórra és más oxidáló fertőtlenítőszerekre, valamint az UV kezelésre is. Az általánosan medencevíz-kezelésben használt fertőtlenítési eljárások, amelynek hatékonysága a mikrobiológiai szempontból biztonságos fürdővíz előállításában bizonyított, a SARS-CoV-2 ellen is megfelelő védelmet jelentenek.

 • A medencevízben folyamatosan legalább 0,5 mg/l szabad aktív klór koncentrációt kell biztosítani (pH < 8,0 mellett)
 • Alternatív fertőtlenítőszer esetén a maradék fertőtlenítőszer koncentráció az engedélyezett koncentráció tartomány felső 50 %-ában legyen jelen. Hidrogén-peroxid alapú kombinált készítmények esetén a hidrogén-peroxid legalább 30 mg/l koncentrációban legyen jelen.
 • A szűrő-forgató technológiát az üzemeltetési szabályzatnak és a hatályos műszaki szabványoknak megfelelően kell üzemeltetni. Fokozott figyelmet kell fordítani a forgatási teljesítmény megfelelő beállítására, és a szűrő visszamosatás előírás szerinti végrehajtására.
 • Fokozottan kell ügyelni a megfelelő pótvíz mennyiség biztosítására.
 • Fertőtlenítőszer-adagolás nélkül üzemelő töltő-ürítő medencék esetén a megfelelő vízminőséget kizárólag a folyamatos vízcsere biztosítja. A pótvíz mennyisége nem csökkenthető a terhelhetőség csökkentésének arányában (ld. 2.5), továbbra is az üzemeltetési szabályzatban rögzített mennyiséget kell biztosítani.
 • A medencébe folyamatosan bevezetett víz mennyisége a terheléssel arányos lehet, de a megengedett legnagyobb terhelés 30%-ánál kisebb terhelésekor sem lehet kisebb a vízfelületből számított maximális terheléshez tartozó érték 50%-ánál. A medencébe bevezetett víz mennyiség számítására az 1. mellékletben található egy példa számításról.
 • Fertőtlenített töltő-ürítő medencék esetén az adagolt fertőtlenítőszer koncentráció az engedélyezett adagolás maximuma legyen, a medencében a maradék fertőtlenítőszer koncentrációja az engedélyezett tartomány felső 50 %-ában legyen.

A megfelelő vízkezelés mellett az üzemeltetőknek gondoskodni kell az üzembiztonság fenntartásáról, a vízkezelő szerek utánpótlásának biztosításáról, a biztonságos üzemeltetéshez, és hibaelhárításhoz szükséges személyzeti létszámról, a megelőző tevékenységek, halaszthatatlan karbantartások elvégzésérőlis. Bár a koronavírus fürdővízzel valószínűsíthetőleg nem terjed, közegészségügyi kockázatot jelenthet az esetleges műszaki meghibásodás miatt bekövetkező egyéb vízminőség-romlás.

2.2. A közfürdő területén nyújtott gyógyászati szolgáltatások

Gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó közfürdőkben, továbbá a természetes gyógytényezőkről  szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján gyógyfürdő megnevezés használatára engedéllyel rendelkező gyógyfürdőkben az orvosi rehabilitáció céljából, társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati szolgáltatások és fizikoterápia körébe tartozó ellátások során, amennyiben az egészségügyi szolgáltatás nyújtására érvényes működési engedéllyel rendelkezik a fürdő, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó részlegeken kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A gyógyászati szolgáltatások biztosítása során a fertőzés terjedésének megakadályozását szolgáló megelőző járványügyi szabályokat a legszigorúbban be kell tartani. Kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

 • csak vírusinfekcióra utaló tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy dolgozzon és vegye igénybe a szolgáltatást,
 • személyi higiéne betartása,
 • távolságtartás,
 • csoportosulás kerülése,
 • fokozott fertőtlenítés,
 • megfelelő szellőztetés biztosítása.

A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről mindenkor az Emberi Erőforrások Minisztériuma aktuálisan hatályos, egészségügyi szakellátásról szóló eljárásrendje rendelkezik.

2.3. A közfürdő területén nyújtott szépészeti szolgáltatások

Tekintettel arra, hogy a zárt térben történő tartózkodás, a személyes, közeli kontaktusok nagy száma növeli a fertőzések kialakulásának kockázatát az alábbiak betartása szükséges:

 • Bejelentkezés alapján fogadják a vendégeket.
 • Csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató vendég fogadható.
 • Bejáratánál és egyéb frekventált helyeken (pl. vendég illemhely) kézfertőtlenítő szert szükséges kihelyezni és utánpótlásáról gondoskodni (kéztörléshez egyszer használatos papírtörlőt szükséges biztosítani). Fel kell hívni a vendégek figyelmét annak használatára.
 • Javasolt figyelmeztető táblák kihelyezése is a gyakori és helyes kézmosásról, kézfertőtlenítésről.
 • A helyiségek fokozott és folyamatos szellőztetése javasolt.
 • Valamennyi helyiség szükség szerint, de legalább napi egyszeri, illetve az igénybevételtől függően akár napi több alkalommal elvégzett fertőtlenítőszeres takarítása.
 • A gyakran érintett felületek (berendezési tárgyak, székkarfa, kilincsek, villanykapcsolók) kiemelt fertőtlenítése.
 • A vendégek kezelésével kapcsolatos eszközöket, tárgyakat minden vendég után szükséges fertőtleníteni.
 • A dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert kell biztosítani.
 • Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítőszernek, felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, melyről a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani.
 • A dolgozók számára a maszk használata javasolható.

2.4 Előírások a vízminőség ellenőrző vizsgálatokra vonatkozóan

A jelenlegi járványügyi helyzetben is kiemelt jelentőségű a fürdővíz-minőség és technológiai ellenőrző vizsgálatok fenntartása és a vizsgálati gyakoriság növelése.

A vízminőség monitoring rendszert ki kell egészíteni a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM (a továbbiakban: NM rendelet) előírásain túl, az alábbiak szerint:

Forgatott vizű medencék ellenőrzése

 • Szabad és kötött aktív klór (vagy maradék fertőtlenítőszer koncentrációja az alternatív fertőtlenítés alkalmazó rendszereknél) legalább 2 óránként
 • Zavarosság legalább 2 óránként
 • pH legalább 2 óránként
 • Hőmérséklet legalább 2 óránként

Technológiai ellenőrzések

 • Technológiát elhagyó vízben a szabad aktív klór (vagy maradék fertőtlenítőszer koncentrációja az alternatív fertőtlenítés alkalmazó rendszereknél) óránként
 • Technológiát elhagyó vízben pH mérés legalább óránként
 • Fertőtlenítőszer adagoló működésének ellenőrzése óránként
 • Vegyszerfogyás ellenőrzése naponta

Töltő-ürítő medencék ellenőrzése

 • Pótvíz mennyiség ellenőrzése naponta
 • Laboratóriumi mikrobiológiai vizsgálat havonta
 • A fertőtlenítést alkalmazó medencék esetén
  • a maradék fertőtlenítőszer koncentrációja legalább 2 óránként
  • pH legalább 2 óránként
  • Hőmérséklet legalább 2 óránként

2.5 Fürdők, medencék, létesítmények maximális terhelhetősége

A közfürdők teljes területén (külső és belső térben egyaránt) a megengedhető fürdőző létszámot úgy kell megválasztani, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében a medencékben, a pihenő területeken és a beltéri létesítményekben is biztosítható legyen a nem egy háztartásban élő vendégek közötti legalább 1,5 méteres távolság megtartása. A medencékben való tartózkodás alatt is kerülni kell a zsúfoltságot, lehetőség szerint a 1,5 méteres távolság megtartása javasolt.

Ezt az üzemeltetőnek személyes felügyelettel kell ellenőriznie és betartatnia.

 • A közfürdő nem lépheti túl az NM rendelet alapján kiszámított és megengedett egyidejű legnagyobb terhelést és a megengedhető napi terhelést.
 • A medence maximális fajlagos terhelése - a medence rendeltetésétől függően - sem a vízforgatásos, sem a töltő-ürítő rendszer esetén nem haladhatja meg az NM rendeletben előírtak szerint kiszámolt értéket. A medencében engedélyezett egyidejű fürdőzőszám semmilyen körülmények között nem léphető túl.
 • A szaunák, gőzfürdők területén egyidejűleg az üzemeltetési szabályzatban meghatározott létszám tartózkodhat, de maximum annyi fő, hogy a nem egy háztartásban élők között az 1,5 m-es távolság biztosítható legyen.
 • A maximális egyidejű terhelhetőségre vonatkozó információt minden medencénél és egyéb létesítménynél egyértelműen, jól láthatóan fel kell tüntetni.
 • Közfürdők esetén az egy főre jutó pihenést szolgáló terület nem lehet kisebb, mint az NM rendelet 1. melléklet VI. pontjában előírtak.
 • A pihenőterületen biztosított pihenőbútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a használat során az előírt személyes távolság biztosítható legyen.

A közfürdőbe csak a fentiek alapján meghatározott számú vendég engedhető be.

3. Előírások a higiénés feltételek biztosítására

3.1 Fürdőző higiéné

Tekintettel arra a legnagyobb kockázatot a vendégek közötti közvetlen érintkezés jelenti, a vendégek figyelmét fel kell hívni a helyes fürdőző magatartásra, és biztosítani kell annak betartását.

 • A fürdőt lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják.
 • A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. A medence igénybevétele után utófürdő javasolt.
 • A mosdók használatát követően az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés mellett szappanos előzuhany ismételt alkalmazása szükséges.
 • A medencében élelmiszert vagy italt fogyasztani tilos.
 • A medencét csak megfelelő, fürdési célú ruházatban lehet használni.
 • Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában tartózkodhat a medencében.
 • A gyermek és pancsoló medencébe felnőtt kizárólag a gyermek felügyelete céljából, az ahhoz szükséges ideig léphet be, abban fürdőzés céljából nem tartózkodhat.
 • 14 éven aluliak a fertőtlenített és töltő-ürítő rendszerű gyógymedencéket csak orvosi utasításra vehetik igénybe.

3.2 Kézhigiéné

Kézmosási lehetőség (víz, szappan, és papír kéztörlő) és alkoholos/virucid hatású kézfertőtlenítőszer minden kézmosási ponton legyen biztosított. Minden dolgozó részesüljön kézhigiénés képzésben. A releváns pontokon (recepció, aula, mosdók) legyenek vizuális emlékeztetők (pl. WHO plakátok) a helyes kézmosásról. Ha a kéz nem láthatóan szennyezett, 20-30 másodperces alkoholos kézfertőtlenítés preferált. A kéz látható szennyezettsége esetén először 40-60 másodperces szappanos kézmosás szükséges.

Kézfertőtlenítő biztosítása szükséges legalább a fürdő bejáratánál, a mosdókban, illetve a vendéglátóhelyek (étterem, büfé) közvetlen közelében. A kézmosási és kézfertőtlenítési pontokon a fogyó anyagok (szappan, papírtörlő, kézfertőtlenítő) folyamatos pótlásáról gondoskodni kell. A kézhigiéné legyen elérhető a mozgásukban korlátozottak számára is.

A kézhigiéné a közösségben is a COVID-19 fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. Alapos kézmosás javasolt köhögés, tüsszentés, zsebkendő használat után, ételkészítés és étkezés előtt és után, csecsemő vagy kisgyermek etetése, szoptatása előtt és után, illemhely használatát és pelenka cserét követően. Erre a vendégek figyelmét minden elérhető eszközzel (ismertetők, ismeretterjesztő táblák, hangos bemondó stb.) javasolt felhívni.

3.3 Szociális és egyéb helyiségek, berendezések takarítása, távolságtartás biztosítása

A mellékhelységekben és zuhanyzókban szükség szerint, de legalább kétóránként  szükséges fertőtlenítő takarítást végezni. Minden mellékhelységben legyen kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőség. A kézszárításra legalkalmasabb az eldobható papírtörölköző használata, de ennek hiányában meleg levegős kézszárító is használható. A fogyóeszközök pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A távolság tartására az öltözőkben, illemhelyiségekben, zuhanyzókban, szaunákban, gőzkamrákban és kapcsolódó létesítményeikben, zuhanyzókban és a mellékhelyiségekben is ügyelni kell, lehetőség szerint el kell kerülni a sorban állást, a zsúfoltságot.

A mellékhelység padlóján javasolt a megfelelő távolságok betartását segítő jelzések, matricák elhelyezése.

A szaunák, gőzfürdők mellett fel kell tűntetni az egyidejűleg bent tartózkodható személyek számát. A gőzkamrák bejáratánál a látogatók figyelmét fel kell hívni rá, hogy a párás környezet növeli a COVID-19 fertőzés terjedésének kockázatát.

Az öltözőhelységek maximális kapacitását olyan módon kell meghatározni, hogy betartható legyen az előírt 1,5 m személyes távolság. Ahol megoldható, ezt az öltözőszekrények számának csökkentésével is szükséges biztosítani. Az öltözők terhelésének folyamatos követése szükséges. Amennyiben a vendéglétszám miatt a szükséges védőtávolság nem biztosítható, gondoskodni kell a fürdővendégek öltözőbe történő szakaszos beengedéséről. Az öltözőhelységeket szükség szerint, de legalább kétóránként takarítani szükséges, az öltözőszekrények, padok fertőtlenítő lemosásával. Az öltözőszekrényeket, benne található vállfákat minden vendég után ki kell fertőtleníteni.

A forgalmasabb látogatóterekben (pl. beléptetés, forgalmasabb közlekedőterek) legalább kétóránként kell takarítani. A vendégek vagy a személyzet által gyakran érintett felületeket, úgy, mint ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, csaptelepek, WC lehúzók, pultok, utcabútorok stb., rendszeresen (legalább kétóránként) kell fertőtleníteni. Medencekorlátok, vízbejutást segítő eszközök háromóránként történő fertőtlenítése javasolt.

A csúszdák és egyéb vízi játékok, attrakciók üzemeltetése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a sorban állók között mintegy 1,5 m távolság legyen. A kapaszkodókat, korlátokat fertőtleníteni szükséges.

Amennyiben a fürdő területén egyéb szolgáltatások (pl. játszótér, sportpályák) üzemelnek, ezeket legalább naponta kétszer, takarítani és fertőtleníteni kell. A kölcsönözhető eszközök (pl. labda, ütő, pihenőágy, vízi szabadidős eszközök) fertőtlenítése minden használat után javasolt.

Az engedélyezett háztartási fertőtlenítőszerek túlnyomó része megfelelő hígításban hatékony a SARS-CoV-2 vírus ellen. A hígításhoz a csomagoláson levő utasítást kell figyelembe venni. Az általánosan alkalmazandó koncentráció:

 • 70 %-os alkohol (etanol) kis felületek és eszközök két használat közötti fertőtlenítésére
 • Nátrium-hipoklorit (hypo) 0.1 %-os hígítása felületfertőtlenítésre, 0,5 %-os oldat vérrel vagy egyéb testfolyadékkal szennyezett felületek fertőtlenítésére.
 • Hidrogén-peroxid tartalmú szerek 0,5 %-os hígítása.

A láthatóan szennyezett felületeket a hatékonyabb fertőtlenítés érdekében fertőtlenítés előtt detergenssel meg kell tisztítani. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

A takarítást végző személyzet számára megfelelő védőfelszerelést kell biztosítani. A takarítást végző személyzetet oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről.

3.4. Szellőztetés, légtechnikai rendszerek

Zárt térben történő tevékenységek esetében a kórokozók számának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek függvényében.

A nem megfelelően működtetett légtechnikai eszközök növelhetik a kockázatot a levegő keverésével, a vírusos cseppek lebegtetésével, valamint a kórokozó szállításával. A nem zárt rendszerű hővisszanyerők közvetíthetik a mikroorganizmusokat a használt és a friss levegő ág között, ezért ezeket a készülékeket mindenképpen kapcsolják ki. Kerülendő minden olyan műszaki megoldás, amely az elhasznált levegő egy részét visszajuttatja a friss levegő ágba. A friss levegőpótlás vagy a létszámkorlátozás legyen olyan mértékű, hogy a friss levegő bejuttatása minimum 20 l/s/fő legyen.

A légúti fertőzések kórokozóinak koncentrációja jellemzően a kisebb, zártabb helyiségekben (illemhelyiségek, zuhanyzók, öltözők) magasabb. A légúti fertőzések terjedésének csökkentésére a megfelelő légcserét a kisebb helyiségekben is biztosítani kell.

Az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, hanem csupán a belső levegőt forgatják (pl. split klíma és fan-coil berendezések), csak megfelelő mértékű, friss levegő bejuttatása mellett használhatók, a készülékeket gyakran (naponta) fertőtlenítve.

Amennyiben nem biztosítható a feltételeknek megfelelő légtechnika, úgy a megelőzés érdekében javasolt a természetes szellőztetés alkalmazása is.

3.5 Vendéglátó helyek (büfék, éttermek) a fürdők területén

A vendéglátóhelyek (pl. étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) üzemeltetése (sorban állás, fizetés, étkezés) során is javasolt a nem egy háztartásban élő vendégek közötti 1,5 méter távolság biztosítása, melyet a padozatra tett jelzésekkel és az asztalok elhelyezésével lehet biztosítani. Lehetőség szerint az étel elfogyasztására alkalmas bútorokat kültéri, árnyékolt területen helyezzék el.

A közfürdők területén üzemelő vendéglátóhelyeken is be kell tartani a www.nnk.gov.hu, valamint a https://portal.nebih.gov.hu internetes honlapokon közzétett, az NNK és a NÉBIH által elkészített útmutatókban foglaltakat, melyek kiterjednek többek között a dolgozók személyi higiéniájára, a cseppfertőzéstől való védelemre, vendéglátóhelyen az ételkészítés biztonságára és a kiszolgálás higiéniájára.

3.6 Oktatás és ellenőrzés

Lehetőleg több csatornán kommunikálni kell a munkavállalók felé a közösségi távolságtartás fontosságát, a környezet fokozott tisztántartását és fertőtlenítését, a személyi higiénés óvintézkedések szigorú betartását (különös tekintettel a kézhigiénére és köhögési etikettre).

Fenti valamennyi feltétel, korlátozó intézkedések betartása a közfürdő üzemeltetőjének, fenntartójának, vagy annak a feladata, aki annak működésére engedélyt kért.

 

1. melléklet

Egy 100 m2 felületű, és 100 m3 térfogatú töltő-ürítő medencével rendelkező fürdő egyidejű terhelhetőségének és pótvíz mennyiségének számítása

 

Hatályos 37/1996 (X.18.) NM. rendelet alapján

Jelen útmutató szerint

Egyidejű terhelhetőség

0,4 fő/ m2 fajlagos terhelés szerint: maximum 40 fő

0,4 fő/ m2 fajlagos terhelés szerint: maximum 40 fő

Kötelező pótvíz mennyiség

40 m3/óra

40 m3/óra

-          Terheléssel arányos csökkentés

30%-os terheléshez tartozó értékig csökkenthető:

minimum 12 m3/óra

50%-os terheléshez tartozó értékig csökkenthető:

minimum 40/2 = 20 m3/óra

-          Frissen feltöltött medence esetén történő csökkentés

Max. medencetérfogat 50%-a:

50 m3/nap

Max. medencetérfogat 50%-a:

50 m3/nap

Napi összes pótvíz

(12 óra nyitva tartással számolva)

előírt: 12*40 – 50 = 430 m3 /nap

minimum: (legkisebb terhelés esetén): 12*12 – 50 = 94 m3/nap

előírt: 12*40 – 50 = 430 m3 /nap

minimum (legkisebb terhelés esetén):

12*20 – 50 = 190 m3/nap

Napi terhelhetőség

(12 óra nyitvatartással számolva)

Maximum 430 fő

Maximum 430 fő

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat