nnk emblema logo

nnk cim telefon

Háttér

A jelen útmutató azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az üzemeltetőknek, az ellenőrző hatóságoknak és a fürdőzőknek az egészségkockázatok megelőzésében a közfürdők újranyitását követően. Azon jó gyakorlatokat tartalmazza, amelyek szükségesek a biztonságos fürdőüzemeltetés és fürdőlátogatás érdekében a járványhelyzet ideje alatt, valamint tartalmazza a fertőzések megelőzését elősegítő higiénés és hulladékkezelési eljárásokat.

Az elkészítéshez felhasználásra került a WHO 2020. április 7-én hatályba lépett Water, sanitation, hygiene (WASH) and waste management for the prevention of COVID-19 útmutatója, adaptálva a hazai jogszabályi és műszaki feltételekre:

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331846/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.3-eng.pdf), valamint az egyesült királyságbeli székhelyű Pool Water Treatment Advisory Group technikai útmutatója:

(https://www.pwtag.org/guidance-on-temporary-pool-closure/).
A dokumentum a jelenleg rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokon alapul, szükség esetén az új kutatási eredmények, vagy a változó szabályozási környezet alapján felülvizsgálatra kerül.

Kulcs üzenetek

 • A gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos/virucid hatóanyagú szerrel végzett kézfertőtlenítés továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. A megfelelő kézhigiéné az emberek közötti és a szennyezett felületek által közvetített fertőzések ellen is hatékony. Az intézmények, létesítmények üzemeltetőinek törekedni kell a minél gyakoribb kézmosás vagy kézfertőtlenítés támogatására pl. kézfertőtlenítő adagoló kihelyezésével, és a mosdóhelységekben a szappan és a papírkéztörlő folyamatos biztosításával.
 • A biztonságos fürdőszolgáltatásra vonatkozó, hatályos jogszabályi és műszaki előírások betartása mellett azonban jelen járványügyi helyzetben szükség van kiegészítő technológiai eljárások bevezetésére.
 • A fürdőkben a vendégek és esetlegesen a személyzet fizikailag közeli kapcsolatba kerülhetnek egymással és a kiszolgáló személyzettel, ezért nagy figyelmet kell fordítani azokra a szempontokra és megelőző intézkedésekre (pl. a kéz higiéniájára, a szemek, a száj, az orr érintésének elkerülésére, a biztonságos fizikai távolságtartásra, a közösségi területeken a felületek gyakori fertőtlenítésre stb.), melyek révén megelőzhető a fertőzés terjedése.
 • Javasolt a járványhelyzet idejére bevezetett átmeneti szabályok, korlátozások rögzítése a fürdő házirendjében.

1. Általános előírások

1.1 A COVID-19 terjedése

A SARS-CoV-2 egy légúti vírus, amely elsősorban cseppfertőzéssel és közvetlen érintkezés útján terjed. A fertőzött személyekkel kapcsolatba kerülők a köhögés, tüsszögés során keletkező, vírust tartalmazó cseppek vagy aeroszol belégzésével fertőződhetnek meg. A cseppek a környezeti felületekre érkezve is hosszabb-rövidebb ideig fertőzőképesek maradhatnak és közvetíthetik a fertőzést.

Jelen tudásunk szerint a fekális úton történő terjedés kockázata alacsony. A COVID-19 páciensek 2.37 %-ának van hasmenése, és több tanulmány is kimutatta a vírus örökítőanyagának jelenlétét a székletben, de fertőzőképes vírus izolálása székletmintából csak 1-2 esetben volt sikeres. Epidemiológiai bizonyíték sincs széklet-száj úton közvetített fertőzésre.

1.2 A SARS-CoV-2 vírus túlélése ivóvízben, székletben, szennyvízben és felületeken

A vírus fürdővízzel való terjedés kockázata rendkívül csekély. A koronavírusok burkos vírusok, amelyek a sérülékeny külső lipid burok miatt kevésbé életképesek a környezetben, mint a nem burkos vírusok. A lipid burok érzékeny az oxidálószerekre, mint pl. a klórra, vagy a hidrogén-peroxidra.

A SARS-CoV-2 túléléséről szennyvízben nincsenek még pontos adatok, de a fentiek alapján várhatóan rövidebb, mint a nem burkos, vízzel potenciálisan terjedő vírusoké, mint az adenovírusok vagy a calicivírus. Egyéb burkos vírusok esetén nem fertőtlenített vízben általában néhány napos, esetenként néhány hetes túlélést tapasztaltak. Magasabb hőmérséklet, alacsony vagy magas pH és a közvetlen napfény gyorsítja a vírusok inaktiválódását. Vízben 0,3 mg/l aktív klór 5 perc alatt 4 nagyságrenddel csökkentette más burkos vírusok (influenza vírus) számát.

Felületeken a legújabb kutatások szerint a SARS-CoV-2 vírus túlélése hasonló más koronavírusokéhoz: a felület típusától, a hőmérséklettől, a vírustörzstől és a páratartalomtól függően 2 óra és 9 nap között változhat. Az általánosan használt fertőtlenítőszerek, 0,1 %-os hypo, 70 %-os alkohol vagy 0,5 %-os hidrogén-peroxid, 1 perc alatt inaktiválják a vírust a felületeken.

Fürdővízre vonatkozóan nem készült tanulmány, de a fenti tapasztalatok alapján megfelelő üzemeltetés mellett, folyamatos maradék fertőtlenítőszer szint biztosítása esetén fertőzőképes vírus jelenlétére nem kell számítani a medencevízben.

2. Biztonságos fürdőüzemeltetés

A SARS-CoV-2 vírus terjedése szempontjából a közfürdőkben a legnagyobb kockázatot a vendégek közötti, illetve a vendégek és a személyzet közötti közvetlen kontaktus, valamint a gyakran megérintett felületeken esetlegesen megmaradó, életképes vírusok jelentik. Ezért a fürdő üzemeltetése során – a medencevíz és a kiszolgáló létesítmények biztonságának szokásos rend szerinti fenntartása mellett – ezek megelőzésére kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni.

2.1 Beléptetés általános szabályai

A vendégek megfelelő tájékoztatásáról már a beléptetéskor szükséges gondoskodni. A tájékoztatókat jól látható helyeken (a bejárat környezetében, közösségi terekben, információs/recepciós pultokon, pénztáraknál stb.) javasolt el-/kihelyezni.

A tájékoztatás terjedjen ki legalább az alábbiakra:

 • a létesítmény aktuális házirendje
 • a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban tett intézkedések
 • a létesítményre jellemző egyedi korlátozások (pl. a szolgáltatást csak szájmaszkban, védőkesztyű használatával lehet igénybe venni, létszámkorlátozások stb.)
 • a helyes fürdőzőhigiénés magatartás

Javasolt a beléptetési ponton kézfertőtlenítő állomásokat kihelyezni, a fertőtlenítőszer folyamatos utánpótlása mellett.

A munkavállalók védelmében a munkaállomásokat (pl. jegypénztárak, felügyelő pontok) egymástól legalább 1,5 méter távolságban kell kialakítani. A recepciónál, jegypénztárakban, információs pultoknál a munkatársakat válasszuk el plexivel/üveggel a vendégektől. A dolgozók számára vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert kell biztosítani.

Sorban állás helyszínein (pénztár, vendéglátóhelyek) biztosítani kell, hogy a sor ne torlódhasson fel és tartható legyen a várakozók között a megfelelő távolság. A 1,5-2 méteres távolságot a padozaton javasolt jelezni.

Amennyiben lehetséges, javasolt az előzetes, on-line jegyvásárlás lehetőségét biztosítani, illetve a helyszínen is a készpénzmentes megoldásokat (bankkártya, okoseszközök) helyezni előtértbe. A beléptető karórák fertőtlenítése minden használat után kötelező.

2.2 Előírások a fürdővíz kezelésére vonatkozóan

A hagyományos vízkezelő technológiák (szűrés, fertőtlenítés) eltávolítják a SARS-CoV-2 vírust, burkos vírusként érzékeny a klórra és más oxidáló fertőtlenítőszerekre, valamint az UV kezelésre is. Az általánosan medencevíz-kezelésben használt fertőtlenítési eljárások, amelynek hatékonysága a mikrobiológiai szempontból biztonságos fürdővíz előállításában bizonyított, a SARS-CoV-2 ellen is megfelelő védelmet jelentenek.

 • A medencevízben folyamatosan legalább 0,5 mg/l szabad aktív klór koncentrációt kell biztosítani (pH < 8,0 mellett)
 • Alternatív fertőtlenítőszer esetén a maradék fertőtlenítőszer koncentráció az engedélyezett koncentráció tartomány felső 50 %-ában legyen jelen. Hidrogén-peroxid alapú kombinált készítmények esetén a hidrogén-peroxid legalább 30 mg/l koncentrációban legyen jelen.
 • A szűrő-forgató technológiát az üzemeltetési szabályzatnak és a hatályos műszaki szabványoknak megfelelően kell üzemeltetni. Fokozott figyelmet kell fordítani a forgatási teljesítmény megfelelő beállítására, és a szűrő visszamosatás előírás szerinti végrehajtására.
 • Fokozottan kell ügyelni a megfelelő pótvíz mennyiség biztosítására.

A megfelelő vízkezelés mellett az üzemeltetőknek gondoskodni kell az üzembiztonság fenntartásáról, a vízkezelő szerek utánpótlásának biztosításáról, a biztonságos üzemeltetéshez, és hibaelhárításhoz szükséges személyzeti létszámról, a megelőző tevékenységek, halaszthatatlan karbantartások elvégzéséről a járványügyi veszélyhelyzet időszakában is. Bár a koronavírus fürdővízzel valószínűsíthetőleg nem terjed, közegészségügyi kockázatot jelenthet az esetleges műszaki meghibásodás miatt bekövetkező egyéb vízminőség-romlás.

2.2 A leállított üzemű medencék biztonságos újraindítása

 • Ha a vízforgatás a leállás ideje alatt üzemelt, csak a medencefűtést állították le:
  • A medencefűtés leállítása esetén a felfűtés javasolt sebessége 1 °C/4 óra.
  • Az adagolt fertőtlenítőszer koncentráció az üzemeltetési szabályzat szerinti maximum legyen (1 mg/l szabad aktív klór, pH 7,2-7,4 tartományban, vagy ezzel ekvivalens fertőtlenítőszer maradék). A medencében a legalább 0,5 mg/L maradék szabad aktív klór, 30 mg/l hidrogén-peroxid, vagy ezzel egyenértékű fertőtlenítőszer szint tartásával.
  • Leállításuk esetén az egyéb vízkezelő lépések, úgy, mint UV vagy ózon kiegészítő fertőtlenítés, illetve csökkentett forgatási teljesítmény, vegyszeradagolás beállítása a normál üzemi szintre.
  • Az esetleges élményelemeket üzemindítás előtt fertőtleníteni kell 20 mg/l szabad aktív klórral, 1 óra behatási idővel (pH 7,2-7,4)
 • Teljesen leállított vízforgatású medencék esetén az első pontban foglaltak mellett a normál üzem megkezdése előtt a medencevíz emelt koncentrációjú fertőtlenítését kell elvégezni: a szabad aktív klór szintjét 20 mg/l-re kell emelni, 1 óra behatási idővel (pH 7,2-7,4).
 • Teljesen leürített medence esetén újraindítás előtt alapos takarítás, és sokk-fertőtlenítés szükséges (50 mg/l szabad aktív klór, 1 óra behatási idő, pH 7,2-7,4). Egyéb tekintetben az első pont előírásai érvényesek.
 • A vendégek számára történő megnyitás előtt minden esetben ellenőrizni kell, hogy a fertőtlenítőszer-koncentráció visszacsökkent-e a kívánt mennyiségre (0,5 mg/l-1,0 mg/l szabad aktív klór vagy ezzel ekvivalens maradék fertőtlenítőszer).

2.3 A járványügyi veszélyhelyzet alatt nem üzemeltethető létesítmények és szolgáltatások

A veszélyhelyzet időtartama alatt nem üzemeltethetőek azok a medencék vagy létesítmények, amelyek akár a koronavírus, akár más kórokozó szempontjából nagyobb kockázatot jelentenek.

 • Egyéb rendelkezésig nem üzemeltethetőek a beltéri medencék és létesítmények. Amennyiben más lehetőség nem áll rendelkezésre, a beltéri öltözők, zuhanyzók és illemhelyek használhatóak, a 3.3 pontban felsorolt feltételek mellett, illetve megnyithatóak (kizárólag közlekedés céljára) a kültéri medencék megközelítésére nélkülözhetetlen beltéri területek (a védőtávolság betartásával).
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt nem üzemelhetnek a töltő-ürítő üzemű medencék. Kivételt képeznek azok a medencék, amelyek rendelkeznek engedéllyel fertőtlenítőszer folyamatos adagolására, amennyiben igazolható (az előző egy éves vízminőségi adatsor alapján), hogy a fertőtlenítőszer adagolás hatékony a megfelelő mikrobiológiai vízminőség biztosításában. Fertőtlenítés bevezetése töltő-ürítő medencék esetén csak az illetékes hatóság engedélyével, a szokásos engedélyezési eljárás lefolytatása mellett lehet.
 • Nem üzemelhetnek a veszélyhelyzet ideje alatt a szaunák, a gőzkamrák, valamint a kapcsolódó létesítmények.
 • Nem üzemelhetnek a 15 m2-nél kisebb vízfelületű, illetve az automata vegyszeradagolással nem rendelkező pezsgőmedencék/jacuzzik.
 • Az élményelemek (beleértve a levegőbefúvást a 15 m2-nél nagyobb vízfelületű pezsgőmedencék esetén) nem üzemeltethetőek. Kivételt képeznek a csúszdák, és azon vízbefúvással üzemelő élményelemek, amelyek hatása a vízfelszín felett nem érezhető. Az élményelemeket üzemidőn kívül át kell forgatni a pangó vízterek kialakulásának elkerülése érdekében.
 • A csúszdák üzemeltetése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a sorban állók között legalább 1,5 m távolság legyen. A kapaszkodókat, korlátokat legalább 30 percenként fertőtleníteni szükséges.
 • Babaúszás foglalkozások megtartása nem engedélyezett.
 • Nem üzemelhetnek az aeroszol képződéssel járó gyógyászati célú medencék (pl. tangentor, szénsavfürdő)

2.4. A közfürdő területén nyújtott gyógyászati szolgáltatások

 • A gyógyfürdőben az engedélyezett egészségügyi szolgáltatások nyújthatóak, amelyek során fokozott figyelmet kell fordítani a higiénés előírások betartására. Magas kockázatú beavatkozásnak nem minősülnek. A szolgáltatás igénybevételének feltételeiről mindenkor az EMMI aktuálisan hatályos, egészségügyi szakellátásról szóló eljárásrendje rendelkezik.
 • Gyógymasszázs csak képzett gyógymasszőr folytathat, előjegyzés szerint, a higiénés feltételek betartásával, az EMMI eljárásrend alapján.

2.5. A közfürdő területén nyújtott szépészeti szolgáltatások

Tekintettel arra, hogy a zárt térben történő tartózkodás, a személyes, közeli kontaktusok nagy száma növeli a fertőzések kialakulásának kockázatát jelen járványügyi helyzetben az alábbiak betartása szükséges:

 • Kizárólag bejelentkezéssel végezhető a tevékenység, egyszerre egy vendég lehet jelen
 • Csak egészséges, betegség tüneteit nem mutató vendég fogadható
 • Bejáratánál és egyéb frekventált helyeken (pl. vendég illemhely) kézfertőtlenítő szert szükséges kihelyezni és utánpótlásáról gondoskodni (kéztörléshez egyszer használatos papírtörlőt szükséges biztosítani). Fel kell hívni a vendégek figyelmét annak használatára.
 • Javasolt figyelmeztető táblák kihelyezése is a gyakori és helyes kézmosásról, kézfertőtlenítésről.
 • A helyiségek fokozott és folyamatos szellőztetése javasolt
 • Valamennyi helyiség szükség szerint, de legalább napi egyszeri, illetve az igénybevételtől függően akár napi több alkalommal elvégzett fertőtlenítőszeres takarítása
 • A gyakran érintett felületek (berendezési tárgyak, székkarfa, kilincsek, villanykapcsolók) kiemelt fertőtlenítése. 
 • A vendégek kezelésével kapcsolatos eszközöket, tárgyakat minden vendég után szükséges fertőtleníteni.
 • A dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítőszert, védőeszközöket (maszk, kesztyű) kell biztosítani.
 • Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítőszernek, felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, melyről a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani.

2.6 Előírások a vízminőség ellenőrző vizsgálatokra vonatkozóan

A járványügyi veszélyhelyzet alatt kiemelt jelentőségű a fürdővíz-minőség és technológiai ellenőrző vizsgálatok fenntartása és a vizsgálati gyakoriság növelése.

Az újranyitás előtt a medencék a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről  szóló 37/1996. (X. 18.) NM (a továbbiakban: NM rendelet) szerinti teljes körű bakteriológiai és kémiai ellenőrző vizsgálat szükséges. A mikrobiológiai vizsgálatnak ki kell terjednie Pseudomonas aeruginosa vizsgálatára. A fürdőzés csak megfelelő vízminőség esetén kezdhető meg.

A veszélyhelyzet ideje alatt a vízminőség monitoring rendszert ki kell egészíteni az NM Rendelet előírásain túl, az alábbiak szerint:

Medencevíz ellenőrzése

 • Szabad és kötött aktív klór (vagy maradék fertőtlenítőszer koncentrációja az alternatív fertőtlenítés alkalmazó rendszereknél) legalább 2 óránként
 • Zavarosság legalább 2 óránként
 • pH legalább 2 óránként
 • Hőmérséklet legalább 2 óránként

Technológiai ellenőrzések

 • Technológiát elhagyó vízben a szabad aktív klór (vagy maradék fertőtlenítőszer koncentrációja az alternatív fertőtlenítés alkalmazó rendszereknél) óránként
 • Technológiát elhagyó vízben pH mérés legalább óránként
 • Fertőtlenítőszer adagoló működésének ellenőrzése óránként
 • Vegyszerfogyás ellenőrzése naponta

2.7 Fürdők, medencék maximális terhelhetősége

A fürdőkben és a medencékben a megengedhető fürdőző létszámot úgy kell megválasztani, hogy a kültéri medencékben és a parton, a pihenő területeken is biztosítható legyen a nem egy háztartásban élő vendégek közötti legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása. Ezt az üzemeltetőnek személyes felügyelettel kell ellenőriznie és betartatnia. A medencében engedélyezett egyidejű fürdőző szám semmilyen körülmények között nem léphető túl.

 • A medence maximális fajlagos terhelése (annak rendeltetésétől függetlenül) nem lehet nagyobb, mint 0,25 fő/m2, azaz egy főre legalább 4 m2 vízfelület kell jusson. A medencében engedélyezett egyidejű fürdőzőszám semmilyen körülmények között nem léphető túl.
 • Strandfürdők esetén az egy főre jutó pihenőterület nem lehet kisebb, mint 16 m2.
 • A fürdő egyidejű maximális terhelésének számításakor csak a ténylegesen üzemelő medencék és egyéb létesítmények vehetőek figyelembe. A számításhoz használandó k tényező az NM rendelet 1. számú melléklet V. pontjában szereplő érték fele. A vendéglátó létesítmények férőhelyei a megengedett összlétszámba nem számíthatók be. A fürdőbe csak a fentiek alapján meghatározott számú vendég engedhető be.
 • A pihenőterületen biztosított pihenőbútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a használat során az előírt személyes távolság biztosítható legyen.

3. Előírások a higiénés feltételek biztosítására

3.1 Fürdőző higiéne

Tekintettel arra a legnagyobb kockázatot a vendégek közötti közvetlen érintkezés jelenti, a vendégek figyelmét fel kell hívni a helyes fürdőző magatartásra, és biztosítani kell annak betartását.

 • A fürdőt lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti tüneteket mutatók nem látogathatják.
 • A medencébe lépés előtt kötelező az alapos, szappanos előfürdő. A medence igénybevétele után utófürdő javasolt.
 • A mosdók használatát követően az alapos kézmosás és kézfertőtlenítés mellett szappanos előzuhany ismételt alkalmazása szükséges.
 • A medencében élelmiszert vagy italt fogyasztani tilos.
 • A medencét csak megfelelő, fürdési célú ruházatban lehet használni.
 • Nem szobatiszta kisgyermek csak úszópelenkában tartózkodhat a medencében.
 • A gyermek és pancsoló medencében felnőtt nem tartózkodhat.
 • 14 éven aluliak a fertőtlenített gyógymedencéket is csak orvosi utasításra vehetik igénybe.

3.2 Kézhigiéné

Kézmosási lehetőség (víz, szappan, és papír kéztörlő) és alkoholos kézfertőtlenítőszer minden kézmosási ponton legyen biztosított. Minden dolgozó részesüljön kézhigiénés képzésben. A releváns pontokon (recepció, aula mosdók) legyenek vizuális emlékeztetők (pl. WHO plakátok) a helyes kézmosásról. Ha a kéz nem láthatóan szennyezett, 20-30 másodperces alkoholos kézfertőtlenítés preferált. A kéz látható szennyezettsége esetén először 40-60 másodperces szappanos kézmosás szükséges.

A munkavállalók viseljenek az orrot és a szájat eltakaró, maszkot. Kézhigiéné szükséges a személyi védőfelszerelések (pl. maszkok) felvétele előtt és levétele után, gumikesztyű cseréjekor, evés előtt és az illemhely használata után.

Kézfertőtlenítő biztosítása szükséges legalább a fürdő bejáratánál, a mosdókban, illetve a vendéglátóhelyek (étterem, büfé) közvetlen közelében. A kézmosási és kézfertőtlenítési pontokon a fogyó anyagok (szappan, papírtörlő, kézfertőtlenítő) folyamatos pótlásáról gondoskodni kell. A kézhigiéné legyen elérhető a mozgásukban korlátozottak számára is.

A kézhigiéné a közösségben is a COVID-19 fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze. Alapos kézmosás javasolt köhögés, tüsszentés, zsebkendő használat után, ételkészítés és étkezés előtt és után, csecsemő vagy kisgyermek etetése, szoptatása előtt és után, illemhely használatát és pelenka cserét követően. Erre a vendégek figyelmét minden elérhető eszközzel (ismertetők, ismeretterjesztő táblák, hangos bemondó stb.) javasolt felhívni.

3.3 Szociális és egyéb helyiségek, berendezések takarítása

A mellékhelységekben és zuhanyzókban legalább óránként (forgalmasabb területeken szükség szerint gyakrabban) szükséges fertőtlenítő takarítást végezni. Minden mellékhelységben legyen kézmosási és kézfertőtlenítési lehetőség. A kézszárításra legalkalmasabb az eldobható papírtörölköző használata, de ennek hiányában meleg levegős kézszárító is használható. A fogyóeszközök pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A megfelelő távolságtartásra az öltözőkben, zuhanyzókban és a mellékhelyiségekben is ügyelni kell, lehetőség szerint el kell kerülni a sorban állást. A WC-k száma és a zuhanyzó alapterülete alapján korlátozni szükséges az egyszerre, egy időben a helyiségben tartózkodók számát, úgy, hogy a 1.5 méter távolság biztosítható legyen. A mellékhelység padlóján javasolt a megfelelő távolságok betartását segítő jelzések, matricák elhelyezése.

Az öltözőhelységek maximális kapacitását olyan módon kell meghatározni, hogy betartható legyen az előrt 1,5 m személyes távolság. Ahol megoldható, ezt az öltözőszekrények számának csökkentésével is szükséges biztosítani. Az öltözők terhelésének folyamatos követése szükséges. Amennyiben a vendéglétszám miatt a szükséges védőtávolság nem biztosítható, gondoskodni kell a fürdővendégek öltözőbe történő szakaszos beengedéséről. Az öltözőhelységeket óránként takarítani szükséges, az öltözőszekrények, padok fertőtlenítő lemosásával. Az öltözőszekrényeket, benne található válfákat minden vendég után ki kell fertőtleníteni.

A forgalmasabb látogatóterekben (pl. beléptetés, forgalmasabb közlekedőterek) legalább óránként kell takarítani. A vendégek vagy a személyzet által gyakran érintett felületeket, úgy, mint ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok, csaptelepek, WC lehúzók, pultok, utcabútorok stb., rendszeresen (legalább óránként) kell fertőtleníteni. Stégkorlátok, medencekorlátok, vízbejutást segítő eszközök 30 percenként történő fertőtlenítése javasolt.

Amennyiben a fürdő területén egyéb szolgáltatások (pl. játszótér, sportpályák) üzemelnek, ezeket legalább naponta kétszer, vagy használatot követően takarítani és fertőtleníteni kell. A kölcsönözhető eszközök (pl. labda, ütő, pihenőágy, vízi szabadidős eszközök) fertőtlenítése minden használat után szükséges.

Az engedélyezett háztartási fertőtlenítőszerek túlnyomó része megfelelő hígitásban hatékony a SARS-CoV-2 vírus ellen. A hígításhoz a csomagoláson levő utasítást kell figyelembe venni. Az általánosan alkalmazandó koncentráció:

 • 70 %-os alkohol (etanol) kis felületek és eszközök két használat közötti fertőtlenítésére
 • Nátrium-hipoklorit (hypo) 0.1 %-os hígítása felületfertőtlenítésre, 0,5 %-os oldat vérrel vagy egyéb testfolyadékkal szennyezett felületek fertőtlenítésére.
 • Hidrogén-peroxid tartalmú szerek 0,5 %-os hígítása.

A láthatóan szennyezett felületeket a hatékonyabb fertőtlenítés érdekében fertőtlenítés előtt detergenssel meg kell tisztítani. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.

 A takarítást végző személyzet számára megfelelő védőfelszerelést (hosszú ujjú ruházat, kesztyű, maszk, zárt cipő) kell biztosítani. A takarítást végző személyzetet oktatásban kell részesíteni a felületek tisztításának, fertőtlenítésének fontosságáról, a fokozott fertőtlenítést igénylő területekről.

3.4 Vendéglátó helyek (büfék, éttermek) a fürdők területén

A vendéglátóhelyek (pl. étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) belterében csak a dolgozók tartózkodhatnak, a vendégek csak a kerthelységben, teraszon foglalhatnak helyet. A vendéglátóhelyek üzemeltetése (sorban állás, fizetés, étkezés) során is szükséges a nem egy háztartásban lakó vendégek közötti 2 méter távolság biztosítása.

A közfürdők területén üzemelő vendéglátóhelyeken is szigorúan be kell tartani a www.nnk.gov.hu, valamint a https://portal.nebih.gov.hu internetes honlapokon közzétett, az NNK és a NÉBIH által elkészített útmutatókban foglaltakat, melyek kiterjednek többek között a dolgozók személyi higiéniájára, a cseppfertőzéstől való védelemre, vendéglátóhelyen az ételkészítés biztonságára és a kiszolgálás higiéniájára.

3.5 Oktatás és ellenőrzés

Lehetőleg több csatornán kommunikálni kell a munkavállalók felé a közösségi távolságtartás fontosságát, a környezet fokozott tisztántartását és fertőtlenítését, a személyi higiénés óvintézkedések szigorú betartását (különös tekintettel a kézhigiénére és köhögési etikettre).

Fenti valamennyi feltétel, korlátozó intézkedések betartása a közfürdő üzemeltetőjének, fenntartójának, vagy annak a feladata, aki annak működésére engedélyt kért.

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat