nnk emblema logo

nnk cim telefon

A 2020. április 30-án hatályba lépett a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét. 

A jelenlegi helyzetben a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében az ügyeleti ellátás során is be kell tartani a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) által a koronavírus járvánnyal kapcsolatban kiadott, a www.nnk.gov.hu honlapon közzétett útmutatóban foglaltakat, mely szerint:

Személyi higiénére vonatkozó előírások:

 • A személyi higiénére fokozottan kell figyelni.
 • A fertőzés megelőzésének legfontosabb módja a gyakori, alapos szappanos kézmosás.
 • A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, a használt zsebkendőt ki kell dobni, majd kezet kell mosni.
 • A vizes egységekben a kézmosás és kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítani kell, a gyermekek ezek használatát felnőtt ellenőrzésével végezzék.
 • Kerülni kell a szokásos érintkezési formák közül a kézfogást, ölelést, puszit.

 

Környezeti higiénére vonatkozó előírások:

 • Szellőztessenek gyakran.
 • A koronavírus lipid burokkal rendelkezik, így a legtöbb, egyfázisú tisztító-, fertőtlenítőszer hatásos ellene. Takarításhoz virucid hatással rendelkező készítmények használata javasolt.
 • A gyermekek által használt játékok, eszközök napi fertőtlenítő tisztítása javasolt.
 • Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.) Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők alkalmazhatóak.
 • A klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló- és falburkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is alkalmazhatók.
 • A személyzet különös gonddal tisztítsa az étkezés során használt eszközöket.
 • A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.

Amennyiben egy gyermeknél, vagy dolgozónál légúti fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az intézmény orvosát, aki az előírt és általa ismert eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személyzetnek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

Az előzőeken túl az NNK további ajánlásokat fogalmaz meg az ügyeletet működtetőknek.

Személyi higiéne

Kiemelt figyelmet kell fordítsanak a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek központi eleme a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés valamint az arc érintésének elkerülése. 

Szellőztetés

Zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében nagyon fontos a csoportszobák fokozott és folyamatos szellőztetése az időjárás és a környező forgalom függvényében. Amennyiben lehetséges, javasolt az óvodai foglalkozások udvaron, szabad levegőn történő megtartása, több szabadtéri játék szervezése a csoportok egymástól történő elkülönítésével.

Kontaktusok csökkentése

A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek átadása során a szülők lehetőleg továbbra se menjenek be az ügyeletet adó intézménybe. Amennyiben ez nem megoldható az öltözőben minimalizálni kell a benntartózkodás idejét és a személyes kontaktusok elkerülése érdekében a szülőknek kb. 2 m távolságot kell tartani egymástól. A szülők a bölcsőde/óvoda előtti területen a várakozás során is egymástól legalább 2 méter távolságot kell, hogy tartsanak egymástól. A gyermekekért 65. életévét betöltött személy nem mehet.

A térítési díjak, az étkezés befizetése során kerülni kell a sorban állást, az minden esetben olyan helyiségben történhet, ami a gyermekekkel történő kontaktust nem teszi lehetővé (pl. külön bejáratú helyiség). A befizetések esetén javasolt a banki átutalást előnyben részesíteni a készpénzes befizetésekkel szemben.

Kockázati csoportba tartozó dolgozók mentesítése

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi járványban a 65 év felettiek és a krónikus betegségben szenvedők (daganatos megbetegedések, szív-érrendszeri betegségek, magas vérnyomás, anyagcsere betegségek /cukorbetegség/) a leginkább veszélyeztettek, ezért javasolt ezen csoportba tartozó dolgozókat a gyermekkel közvetlenül érintkező munkakörökben mentesíteni az ügyeleti munka alól.

Azokban a munkakörökben azonban, ahol minimális a gyermekekkel való kontaktus, pl. adminisztratív munkák, étkezések előkészítése, takarítás nem indokolt a fentiek szerinti dolgozók munka alóli mentesítése.

Javasoljuk, hogy a higiénés szabályok betartására (az arc érintésének kerülése, az egyes tevékenységet követő alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés szükségességére, a köhögési etikett betartása) a dolgozók figyelmét nyomatékosan hívják fel.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a megelőző intézkedések (fertőtlenítés távolságtartás, személyi higiéne, folyamatos szellőztetés) betartása esetén a fertőzés kockázata jelentősen csökkenthető, minimalizálható.

Védőeszközök

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmében a Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez, és a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében az Mvt. 54. § (2) és (3) bekezdése szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyet a tevékenység megkezdése előtt, majd azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni és szükség szerint felülbírálni.

Indokolt esetnek számít többek között minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak.

Javasoljuk ezért, hogy a jelenleg fennálló közegészségügyi és járványügyi helyzetben munkáltató végezze el a meglévő kockázatértékelés felülvizsgálatát, és a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet, valamint a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet előírásainak figyelembevételével annak módosítását, így biztosítva az ügyeleti munka során a biológiai tényezők hatásának kitett munkatársaik higiénés és egyéni védelemét.

Összhangban valamennyi mértékadó nemzetközi (CDC, OSHA, ECDC, WHO) szervezet szakmai álláspontjával megállapítható, hogy az FFP2, FFP3 szűrőosztályú légzésvédők a légúti fertőző betegségben megbetegedettek illetve arra gyanús személyek ellátása során az egészségügyi személyzet légzésvédelmének biztosítására alkalmazandók. Az ügyeletben való részvétel alapvető feltétele az egészséges, tüneteket nem mutató egészségi állapot, ezért ezen speciális szeleppel rendelkező, az elhasznált levegőt koncentráltan a környezetbe juttató maszkok használata indokolatlan, és többletkockázatot jelenthet.

Tekintettel a gyermekek fokozott mentális sérülékenységére, a megszokott környezettől eltérő gondozási helyből is adódóan kérjük, hogy a gyermekek gondozását még nagyobb odafigyeléssel és törődéssel végezzék.  

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat