nnk emblema logo

nnk cim telefon

A felhasználási leírók rendszerének használata

A REACH rendelet értelmében az expozíciós értékelést megkívánó anyagok gyártóinak és importőreinek az anyag teljes életciklusára vonatkozó expozíciós forgatókönyveket kell kidolgozniuk, értékelniük, illetve átadniuk, melyhez az anyaguk összes felhasználásáról információval kell rendelkezniük. A felhasználási kategóriák célja, hogy az expozíciós forgatókönyvek kidolgozásához standardizált formában megadásra kerülhessen az anyagok minden egyes felhasználása. Emellett a kódok elősegítik az expozíciós forgatókönyv hatályának és alkalmazhatóságának beazonosíthatóságát is. A rendszer használatával a továbbfelhasználó nem csak azt tudja könnyebben beazonosítani, hogy a kapott expozíciós forgatókönyv vonatkozik-e az ő felhasználására, de tájékoztatni is tudja ezek segítségével a beszállítóját a saját felhasználásairól.

A fentiek mellett a rendszer a regisztrálási dokumentációban megadandó felhasználások azonosítását is lehetővé teszi.

 A rendszer leírása

A felhasználási leírók rendszereöt különálló leírólistából áll, amelyek egymással kombinálódva a felhasználás rövid leírását vagy egy expozíciós forgatókönyv címét képezik:

felhasználási ágazat (SU) azt írja le, hogy melyik gazdasági ágazatban használják fel az anyagot. Ez magában foglalja az anyagok keverését és újracsomagolását készítői szinten, valamint az ipari, foglalkozásszerű és fogyasztói végfelhasználásokat.

vegyi termékkategória (PC) azon vegyi termékek (= önmagukban vagy keverékekben lévő anyagok) típusait írja le, amelyekbe a végső felhasználása során, amikor azt végfelhasználásra adják át (ipari, foglalkozásszerű és fogyasztói felhasználók), kerül az anyag.

Az eljárás-kategória (PROC) a munkahelyi megközelítésből meghatározott alkalmazási technológiákat, illetve eljárástípusokat írja le.

környezeti kibocsátás kategória (ERC) környezeti megközelítésből írja le az általános felhasználási feltételeket.

Az árucikk-kategória (AC) azokat az árucikktípusokat írja le, amelyekbe az anyag gyártásra került. Ez magában foglalja a szárított vagy tartósított formában lévő keverékeket (pl. újságokban lévő szárított nyomdafesték; különböző felületeken lévő szárított bevonatok).

 A felhasználási kódokat az Európai Vegyianyag-ügynökség Útmutató a REACH szerinti tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez dokumentumának R.12 fejezete határozza meg, bemutatva azok alkalmazásának módját is.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít