nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet alapján az exportőröknek a PIC rendelet I. mellékletében szereplő anyag önmagában, keverékben vagy árucikkben történő kiviteli bejelentése során 19 100 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban NNK) számlájára.

A díjat a következő bankszámlaszámra kell befizetni legalább a cég név és a kiviteli bejelentés azonosító hivatkozási számának (RIN) közleményben történő feltüntetése mellett:

Az NNK bankszámlaszáma: 10032000-00290438-00000000

Felhívjuk az exportőrök figyelmét, hogy az igazgatásszolgáltatási díj NNK számlára érkezése szükséges feltétele a kiviteli bejelentésnek az Európai Vegyianyag-ügynökség felé, a PIC rendeletben megadott határidőig történő továbbításához. Amennyiben az export dátumát megelőző 24. napig nem érkezik meg a befizetés a számlára, a bejelentési kérelem elutasításra kerül és új bejelentés megtétele lesz szükséges, mely során figyelembe kell venni, hogy kiviteli bejelentés legkésőbb az exportot megelőző 35. napon nyújtható be.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat