nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az ePIC 2014. szeptember 2-tól váltotta fel az EDEXIM rendszert, melyet korábban a 649/2012/EU (PIC) rendelettel kapcsolatos tevékenységekhez használtak. Az új ePIC lehetővé teszi az exportőrök, a tagállamok, az Európai Bizottság, a vámhatóságok és az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) számára, hogy teljesítsék a veszélyes vegyi anyagok exportjával és importjával kapcsolatosan a PIC rendelet alapján rájuk rótt kötelezettségeket.

Az új rendszer három független kapcsolódási felülettel rendelkezik. Az első az ipari szereplők számára, a második a hatóságok (ECHA, tagállami kijelölt hatóságok, Európai Bizottság), míg a harmadik a vámhatóságok munkatársai részére biztosít hozzáférést az eszközhöz. Az ePIC lehetővé teszi az egyes interfészek felhasználói (ipari, hatósági, vám) közötti biztonságos információcserét és támogatja az érintett hatóságokat a PIC rendelet I. mellékletében szereplő veszélyes anyagok exportjának és importjának a kezelésében és ellenőrzésében.

A PIC rendelet I. mellékletében szereplő anyagok, illetve ezen anyagokat tartalmazó keverékek és áruk exportőreinek az ePIC rendszeren belül kell kezdeményezniük a kijelölt nemzeti hatóság felé a kiviteli bejelentést és adott esetben a kifejezett hozzájárulási kérelmet. Minden kiviteli bejelentéshez egy ún. azonosító hivatkozási számot (RIN) generál a rendszer, melyet a vámáru-nyilatkozat 44. pontjában fel kell tüntetniük az exportőröknek.

Az ePIC rendszerbe történő regisztrációról, valamint magáról a rendszer használatáról az ECHA weboldalán szereplő útmutató dokumentumban található bővebb információ.

További információ:

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat