Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Európai Parlament és Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

A PIC rendeletet hatályba lépését követően már módosították. A magyar joggal ellentétben, az uniós jogban a módosítások nem kerülnek átvezetésre az eredeti jogszabályban, így az egyes különálló módosító rendeleteket is figyelembe kell venni a jogszabály értelmezésekor.

Az EUR-lex honlapján nem hivatalos, tájékoztató jelleggel közzé teszik a PIC rendelet megadott dátumig történő módosításait tartalmazó konszolidált változatát, de minden esetben a hivatalos módosító rendeletek tekintendők a hivatalos változatnak.

A PIC rendelet legfrissebb (2023.11.01.), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt változata

Fontos kiemelni, hogy a PIC rendelet 30. cikke alapján 689/2008/EK rendeletre történő hivatkozásokat a 649/2012/EU rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni a 649/2012/EU rendelet VII. mellékletében található megfelelési táblázatnak megfelelően. Ezt az eljárást kell alkalmazni a 649/2012/EU rendelet hatályba lépését követően megjelent 73/2013/EU rendeletre.

A PIC rendelet módosításai

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít