nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Európai Parlament és Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

A PIC rendeletet hatályba lépését követően már módosították. A magyar joggal ellentétben, az uniós jogban a módosítások nem kerülnek átvezetésre az eredeti jogszabályban, így az egyes különálló módosító rendeleteket is figyelembe kell venni a jogszabály értelmezésekor.

Az EUR-lex honlapján nem hivatalos, tájékoztató jelleggel közzé teszik a PIC rendelet megadott dátumig történő módosításait tartalmazó konszolidált változatát, de minden esetben a hivatalos módosító rendeletek tekintendők a hivatalos változatnak.

A PIC rendelet legfrissebb (2019.05.01), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt változata 

Fontos kiemelni, hogy a PIC rendelet 30. cikke alapján 689/2008/EK rendeletre történő hivatkozásokat a 649/2012/EU rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni a 649/2012/EU rendelet VII. mellékletében található megfelelési táblázatnak megfelelően. Ezt az eljárást kell alkalmazni a 649/2012/EU rendelet hatályba lépését követően megjelent 73/2013/EU rendeletre.

A PIC rendelet módosításai

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat