nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2012. július 4-én fogadta el a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU rendeletet, amelyet röviden PIC rendeletnek neveznek és 2014. március 1-jétől kell kötelezően alkalmazni az Európai Unió valamennyi tagállamában a hatályon kívül helyezett 689/2008/EK rendelet helyett.

A PIC rendelet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló Rotterdami Egyezményt hajtja végre az Európai Unión belül. Az Egyezmény, így a PIC rendelet célja is a felelősség-megosztás és az együttműködés előmozdítása a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi kereskedelmében, valamint az emberi egészség és a környezet védelme.

A PIC rendeletben szereplő előírások ugyanakkor az emberi egészség és a környezet magasabb szintű védelme érdekében a túlmutatnak a Rotterdami Egyezményben szereplő kötelezettségeken.

A rendelet nem vonatkozik a következő, más uniós jogszabályban szabályozott anyagokra: kábítószerek, pszichotróp anyagok, radioaktív anyagok és készítmények, hulladékok, vegyi fegyverek, élelmiszerek, élelmiszer-adalékanyagok, géntechnológiával módosított szervezetek, gyógyszerekre és állatgyógyászati készítményekre.

A fentiek mellett a kutatási vagy elemzési célra exportált vegyi anyagok sem tartoznak a rendelet hatálya alá – ha az exportált mennyiség nem jár egészségügyi vagy környezeti hatással, és semmilyen körülmények között sem haladja meg az évi 10 kg-ot exportőrönként és importáló országonként.

A rendelet egyik legfontosabb előírása, hogy az I. mellékletben felsorolt, az Unióban tilalom vagy súlyos korlátozás alatt álló vegyi anyagok (ipari vegyi anyagok, peszticidek, biocidek), illetve ilyen anyagokat tartalmazó bizonyos keverékek és áruk exportja esetén az exportőröknek kiviteli bejelentést kell tenniük, illetve adott esetben a kivitelhez az importáló ország kifejezett hozzájárulását kell kérni a tényleges kivitelt megelőzően.

Fontos kiemelni, hogy az előző bekezdésben említett kötelezettségek teljesítéséhez a rendelet 6. cikk (1) bekezdésében említett adatbázist (ePIC) kell használniuk az exportőröknek. Az adatbázisban a bejelentés során ún. azonosító hivatkozási számot (RIN) kapnak, melyet a vámáru-nyilatkozat 44. pontjában is fel kell tüntetniük. Megjegyzendő, hogy akkor is igényelni kell az ePIC-ben egy speciális RIN-t, ha az anyag kutatási vagy elemzési célból történő, évi 10 kg alatti mennyiségű exportjáról van csak szó.

Hangsúlyozandó, hogy a rendelet V. mellékletében felsorolt anyagok kiviteli tilalom alá esnek az Unióban.

A rendelet további előírása, hogy az EU-ban érvényes címkézési és csomagolási szabályokat kell alkalmazni minden, tehát nem csak az I. mellékletben felsorolt, veszélyes vegyi anyag és keverék kivitele során is, kivéve, ha ezek ellentétesek az importáló ország követelményeivel.

A csomagolási és címkézési kötelezettségeken túl, ha az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 31. cikke alapján biztonsági adatlapot kell összeállítani az adott anyagra, vagy keverékre, akkor az adatlapot mellékelni szükséges a kivitel során.

A fenti kötelezettségek mellett az I. mellékletben felsorolt anyagok, valamint az ilyen anyagokat tartalmazó keverékek exportőreinek és importőreinek minden éve első negyedévében tájékoztatást kell adniuk a kijelölt nemzeti hatóság számára az érintett anyagoknak a megelőző évben exportált, illetve importált mennyiségére vonatkozóan.

Magyarországon a 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet a PIC rendelettel kapcsolatos igazgatási feladatok végrehajtására

- az ipari vegyi anyagok vonatkozásában az országos tisztifőorvost,

- a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok esetén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH)

jelölte ki nemzeti hatóságként.

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat