nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

Helyesbítés a CLP rendelethez ( HL L 353., 2008.12.31. )

Helyesbítés a CLP rendelethez (HL L 353., 2008.12.31.)

A CLP rendeletet hatályba lépése óta már többször is módosították. A magyar joggal ellentétben, az uniós jogban a módosítások nem kerülnek átvezetésre az eredeti jogszabályban, így az egyes különálló módosító rendeleteket is figyelembe kell venni a jogszabály értelmezésekor.

Az EUR-lex honlapján nem hivatalos, tájékoztató jelleggel közzé teszik a CLP rendelet megadott dátumig történő módosításait tartalmazó konszolidált változatát, de minden esetben a hivatalos módosító rendeletek tekintendők a hivatalos változatnak.

A CLP rendelet legfrissebb (2022.03.01.), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt változata.

A CLP rendelet módosításai

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat