nnk emblema logo

nnk cim telefon

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 6. §-a alapján a veszélyes anyagokat és a veszélyes keverékeket Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a biztonsági adatlap (veszélyes keverékek esetén), vagy a biztonsági adatlap és a címketerv (veszélyes anyagok esetén) csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes anyag a magyarországi jegyzékben, illetve a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. §-a szerint a veszélyes anyag bejelentést elektronikus úton, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer (OSZIR) által biztosított módon kell megküldeni az egészségügyi államigazgatási szerv (Nemzeti Népegészségügyi Központ – NNK) felé.

A Kbtv. 31/A §. és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a veszélyes anyagok bejelentése díjköteles:

9200 Ft/veszélyes anyag

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a bejelenteni kívánt veszélyes anyag a magyarországi jegyzékben már szerepel, úgy annak újbóli bejelentése nem szükséges. Ha a nyilvántartásban már szereplő veszélyes anyagra vonatkozóan mégis új bejelentési eljárást kezdeményezett, az eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat az NNK-nak nem áll módjában visszatéríteni. Kérjük, hogy a fentiek figyelembevételével indítson új bejelentési eljárást!

A bejelentett veszélyes anyagokról az OSZIR-KBIR szakrendszer Nyilvántartás/Nyilvántartott vegyi anyagok pontjában – az adott veszélyes anyag CAS-számára keresve – tájékozódhat.

Az OSZIR-KBIR rendszerben rögzített bejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • az anyag 2015/830/EU rendeletnek megfelelő magyar nyelvű biztonsági adatlapja,
  • magyar nyelvű címketerve,
  • szükség esetén a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum,
  • az EüM rendelet 1. mellékletében előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum. A díjfizetéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatás ITT érhető el.

A veszélyes anyag bejelentés rögzítéséhez segédlet ITT található!

 

Figyelem!

Veszélyes anyag bejelentés

csak elektronikus úton

nyújtható be az NNK részére!

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat