Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2023. december 28-án közzétett módosítását követően a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat 2023. december 29-től a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) látja el. A tevékenység bejelentésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat (a bejelentések megtörténtének vizsgálata, a helyszíni ellenőrzés során azonosított kötelezettség elmulasztása, stb.) továbbra is a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainak népegészségügyi osztályai végzik.

A tevékenység bejelentések rögzítési folyamatában változás nincs, azokat továbbra is az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerének (OSZIR-KBIR) Bejelentés/Tevékenység bejelentés pontjában kell megtenni.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 31/A. §-a és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentése díjköteles.

A 2023. december 29-én és azt követően rögzített bejelentések esetében a bejelentésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat már az NNGYK részére kell befizetni.

Az NNGYK banki adatai a következők:

Név: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Adószám: 15598787-2-43

Közösségi adószám: HU15598787

Bankszámlaszám: 10032000-00290438-00000000

IBAN: HU551003-2000-0029-0438-0000-0000

BIC (SWIFT) kód: HUSTHUHB

A tevékenység bejelentés, valamint a tevékenységben bekövetkezett változás bejelentésének a díja: 7800 Ft/telephely.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás másolata az OSZIR-KBIR szakrendszerben csatolandó a bejelentés rögzítésekor (az Anyagok és keverékek lapfül Kapcsolódó iratok táblázatában a Befizetési igazolás irattípus kiválasztásával).

A tevékenység bejelentéssel kapcsolatos, közelmúltban történt változásokról ajánljuk figyelmébe az alábbi híranyagot is:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kbkhf-hirek/129-kbkhf-hirek/2040-valtozas-a-veszelyes-anyaggal-vagy-veszelyes-keverekkel-vegzett-tevekenyseg-bejelenteseben

A bejelentés rögzítéséhez kapcsolódó segédletek az alábbi elérési úton megtalálhatók: https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/bejelentes/segedletek

A tevékenység bejelentéssel kapcsolatban – az oldalon olvasott és a segédletekben szereplő információkon túl – felmerülő kérdései esetén további tájékoztatás a e-mail címen kérhető.

Figyelem!

Tevékenység bejelentés csak elektronikus úton nyújtható be az NNGYK részére!

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít