nnk emblema logo

nnk cim telefon

A veszélyes anyagok és veszélyes keverékek bejelentésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztályának (KBKHF) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat és Bejelentési Osztálya látja el (a biocid termék bejelentéseket a főosztály Kockázatértékelési Osztálya kezeli).

Feladatainkat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.), a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás egyes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet, a 2015/830/EU és az (EU) 2020/878 bizottsági rendeletei, valamint az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai határozzák meg.

Az NNK részére a veszélyes anyag, veszélyes keverék és biocid termék bejelentés kizárólag elektronikus úton, az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer Kémiai Biztonsági Szakrendszerén (OSZIR-KBIR) keresztül nyújtható be.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a veszélyes anyaggal, illetve veszélyes keverékkel végzett tevékenység bejelentést – szintén az OSZIR-KBIR szakrendszeren keresztül – az egység telephelye szerint területileg illetékes Fővárosi/Megyei Kormányhivatal Kerületi/Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya részére kell megtenni. A tevékenység bejelentéssel kapcsolatos kérdései esetén bővebb tájékoztatást az illetékes hivatal népegészségügyi osztályától kérhet. Az egyes hivatalok elérhetőségei a www.kormanyhivatal.hu weboldalon megtalálhatók.

Az OSZIR-KBIR szakrendszerbe történő bejelentés során esetlegesen felmerülő kérdésekre/problémákra a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpontban találhat választ.

Hiánypótlásra váró bejelentésével kapcsolatos kérdései esetén, kérjük, hogy keresse kollégánkat a postai úton átvett vagy elektronikusan az OSZIR-KBIR rendszerbe csatolt végzés fejlécében található elérhetőségen.

Tájékoztatjuk, hogy Magyarországon jelenleg a Kbtv. szerint történik a veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverék bejelentése. A CLP rendelet 45. cikke szerinti méregközponti bejelentéssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást ITT találhat.

Amennyiben a weboldalunkon nem talál választ a kérdéseire, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!
Elérhetőségünk:

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat