nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az egészségügyi szolgáltatás a működési engedélyben meghatározottak szerint folytatható.

Az egészségügyi államigazgatási szerv, ha az általa, illetve a szakfelügyelet által tartott ellenőrzés során, valamint az EESZT működtetőjének tájékoztatása vagy a szolgáltató képviselője által tett nyilatkozat alapján megállapítja a működési engedélytől vagy a jogszabályban, szakmai szabályban foglaltaktól eltérő működést

  • kisebb súlyú cselekmény (mulasztás) esetén figyelmeztetésben felhívhatja a felelős személyt a kötelezettség teljesítésére;
  • fegyelmi vétségnél kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál a fegyelmi eljárás lefolytatását;
  • bűncselekmény gyanújának felmerülése esetén feljelentést tesz,
  • illetve a szolgáltató szervezeti egysége, szakrendelése, osztálya, összevont osztálya, mátrix osztálya működését - a hiányosságok megszüntetésére megadott határidőre – felfüggeszti,
  • sérelem nagyságának figyelembevételével történhet
  • progresszivitási szint visszaminősítése;
  • figyelmeztetés szankció vagy egészségügyi bírság kiszabása,
  • nem teljesítés esetén újabb határidő tűzése mellett (ismételten) egészségügyi bírság kiszabása, egyidejűleg rendelkezés történhet a szolgáltató működési engedélyének visszavonásáról;
  • ha a szakfelügyeleti vizsgálat olyan szakmai szabályok súlyos megsértését tárta fel, mely a betegek biztonságos ellátását veszélyezteti, az egészségügyi államigazgatási szerv az adott szakmára, szaktevékenységre vonatkozó működési engedélyét visszavonja;
  • közfinanszírozott szolgáltatónál a fentiek mellett az egészségbiztosítónál a további intézkedések megtétele kezdeményezhető

Mi a következménye a működési engedély nélkül végzett egészségügyi szolgáltatás végzésének?

Egészségügyi bírság kiszabásának van helye abban az esetben is, ha az egészségügyi államigazgatási szerv egészségügyi és gyógyszerészeti igazgatási hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a külön jogszabályban előírt működési engedély hiányában egészségügyi szolgáltatást nyújtanak, illetve az egészségügyi képesítéssel rendelkező személy képesítésének megfelelő tevékenységet jogosulatlanul végeznek. Bűncselekmény (pl. kuruzslás) gyanújának felmerülése esetén a hatóság feljelentést tesz az illetékes nyomozóhatóságnál.

 

Ki nem kaphat egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélyt?

Az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, az ítélet, illetőleg a határozat véglegessé válásától számított három évig, illetve az a természetes személy, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek személyesen közreműködő tagját kuruzslás miatt elítélték, amennyiben az eljárás megindulásakor a szolgáltatás nyújtásához előírt feltételekkel rendelkezett, az ítélet, illetőleg a határozat véglegessé válásától számított egy évig,

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít