nnk emblema logo

nnk cim telefon

Változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatás: a szolgáltatás jellegéből adódóan az egészségügyi szolgáltató székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyszínen nyújtott - ide nem értve a betegek otthonában történő - egészségügyi szolgáltatás, melynek feltételeit az ellátás helyszínén az adott szolgáltatás nyújtásának idejére az egészségügyi szolgáltató biztosítja.

Mozgó egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi szolgáltató által nem helyhez kötötten, külön erre a célra kialakított, a tárgyi feltételeket magába foglaló engedélyezett járművel rendszeresen nyújtott egészségügyi szolgáltatás.

Változó helyszínen végzett vagy mozgó egészségügyi szolgáltatás esetén a szolgáltató 5 nappal korábban írásban köteles bejelenteni a székhelyétől és telephelyétől eltérő helyszínen végzett tevékenységét a területileg illetékes járási vagy kerületi hivatalnak, amely jogosult helyszíni ellenőrzést tartani.

Mozgó/változó helyszínen végzett szakellátás ellátási formában egészségügyi szakma gyakorlására jogosító működési engedély abban az esetben adható ki, ha az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (továbbiakban: ESZCSM rendelet) által előírt általános követelmények, szakmaspecifikus feltételek (tárgyi és szakmai környezeti feltételek) a helyszínen maradéktalanul biztosítottak.

A változó helyszínen végzett egészségügyi szolgáltatástól elkülönítendő a betegek otthonában nyújtott egészségügyi szolgáltatás. Az ESzCsM rendelet 2. számú melléklete az egyes egészségügyi szakmák szakmaspecifikus minimumfeltételei vonatkozásában határozza meg, hogy mely szakmák végezhetők a betegek otthonában. Fentiekre tekintettel a betegek otthonában kizárólag azon szakmák (pl. gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia, elektroterápia stb.) gyakorolhatók, amelyek vonatkozásában ezt az ESzCsM rendelet 2. számú melléklete vagy külön jogszabály (pl. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet) lehetővé teszi.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít