Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Történhet kérelemre vagy hivatalból

Hivatalból

 • működési engedély módosítására okot adó körülményről az engedélyező hivatalból értesül,
 • külön jogszabályban foglaltak alapján.

Kérelemre

Működési engedély iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtani kívánó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet képviseletére jogosult személy vagy annak meghatalmazottja elektronikus úton nyújthat be.

Fontos: közfinanszírozott szolgáltatások esetében 2023. július 1-jétől hatályos jogszabálymódosítás értelmében az engedélyező hatóság a működési engedélyt kérelemre módosítja, amennyiben az az egészségügyi szakellátási kapacitások, illetve ellátási területek tárgyában hozott döntés miatt szükséges.

A sejtbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetika, genetikai tanácsadás, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika szakmák működési engedélyezési eljárása során a Nemzeti Népegészségügyi Központ megkéri az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának szakmai véleményét. A működési engedélyt az eljáró hatóság a jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata mellett az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának véleménye alapján adja ki.

Mentési tevékenység engedélyezéséhez a fenti útmutatóban felsoroltakon túl csatolandó:

 • kérelmező nyilatkozata arról, hogy milyen mentési tevékenységet kíván végezni az alkalmazott mentőegység típusa szerint.
 • kérelmező nyilatkozata arról, hogy a mentést milyen szolgálati időben, milyen személyzettel és milyen mentőjárművekkel végzi (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, az egyes gépjárművek gyártásának időpontja)
 • a mentőjármű forgalmi engedélye csatolandó

Betegszállítási tevékenység végzésének engedélyezéséhez a fenti útmutatóban felsoroltakon túl csatolandó:

 • a szállítási feladatok ellátását biztosító betegszállító gépjármű azonosítására szolgáló adatok (érvényes rendszám, forgalmi engedély száma, a gépjármű típusa, az egyszerre szállítható beteg személyek száma), az egyes gépjárművek gyártásának időpontja, a rögzített ülések száma,
 • kérelmező nyilatkozata arról, hogy milyen betegszállítási tevékenységet kíván végezni a sürgősség igénye, a kíséret igénye, az alkalmazott betegszállító jármű illetve a betegszállítás végrehajtása szerint;
 • a betegszállító jármű forgalmi engedélye csatolandó

Továbbá a gyakorolni kívánt szakma függvényében az alábbiakat szükséges még a kérelemhez csatolni illetve a helyszíni szemle során bemutatni:

 • veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés,
 • sterilanyag-ellátásra vonatkozó szerződés vagy kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy tevékenysége során kizárólag egyszerhasználatos eszközöket kíván alkalmazni,
 • a telephelyül szolgáló ingatlan használatbavételi engedélye
 • az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetésére vonatkozó engedély,
 • az ügyfél által alkalmazni kívánt orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálata megtörténtének igazolása

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít