nnk emblema logo

nnk cim telefon

Annak érdekében, hogy az Ön beadványa a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hivatali kapujára kerüljön feltöltésre, az alábbiakat ajánlom szíves figyelmébe.

Amennyiben ismeri a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező járási/kerületi hivatal megnevezését, de a kérelem feltöltésénél a hivatali kapun nem találja az adott hivatalt, szíveskedjen meggyőződni arról, hogy a tárgynál a „kormányhivatali ügyek” megjelölés került-e kiválasztásra, ugyanis ily módon juthat el a megfelelő járási/kerületi hivatal kiválasztásához.

Ha nem ismeri a járási/kerületi hivatalok elérhetőségét, a járási/kerületi hivatalokról és illetékességi területükről az alábbi linkeken tájékozódhat:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek;

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/795-jarasi-es-fovarosi-keruleti-nepegeszsegugyi-hatosagokhoz-tartozo-telepulesek-es-keruletek-listaja

Kérjük, hogy minden esetben szíveskedjen beadványában feltüntetni a végezni kívánt tevékenység beazonosításához szükséges adatokat:

  • az egészségügyi szolgáltatás telephelyének megjelölését;
  • az egészségügyi szolgáltató nevét, KSH törzsszámának (az adószám első 8 számjegye) megjelölését;
  • az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódjának megjelölését;

Hiánypótlás teljesítése esetén szíveskedjen a hiánypótlásra felhívó hatóság által megküldött végzés fejléce alapján az eljáró hatóságot azonosítani, valamint hivatkozni a megküldött végzés iktatószámára.

A fentiek figyelembevétele elősegíti az ügyek gyors és hatékony intézését!

Köszönettel:
Nemzeti Népegészségügyi Központ

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat