nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: fülakupunktúrás addiktológiai eljárások 

Szakmakód megnevezése: 8047 

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely gyógyító, egészségnevelő tevékenységét anamnézis felvétele, állapotfelmérés és egyénre szabott kezelési terv alapján végzi. A beavatkozás célja: a szenvedélybetegek leszoktatása, méregtelenítés (akudetox), feszültségoldás. Hasznos kiegészítő módszer még álmatlanság, gyógyszermérgezés és elvonási tünetek esetén (delírium tremens stb.). 

Tevékenysége során a leggyakoribb feladatai:
  • a rászorultak felkutatása, kapcsolatkialakítás, 
  • a beteg kikérdezése, tájékozódás a beteg, kliens anamnézisében, 
  • fülakupunktúrás kezelés elvégzése, 
  • gondozás,- utóellátás,- tanácsadás, 
  • kommunikációs, dokumentációs feladatok végzése, 

Az ellátás formái

Járó beteg szakellátás

Általános követelmények:

 

Helyiségek és egyéb követelmények:
- a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerinta természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírások

Speciális követelmények:
Humánerőforrás:

- Fülakupunktúrás addiktológiai képesítéssel rendelkező szakember

egyéb:

Beküldő szakorvosi- vagy más orvosi konzultáció lehetősége,

egyéb kisegítők:

-

Speciális követelmények:
Tárgyi feltételek:

- A kezelés eszköze: megfelelő steril, egyszer használatos akupunktúrás tűk
- kéz-, és bőrdezinficiens,
- vatta,
- ragtapasz,
- olló,
- gumikesztyű,
- ledobótál,
- veszélyes-, és egyéb hulladékgyűjtő,
- eszközök szakszerű tárolására szolgáló szekrény,
- dokumentáció tárolására szolgáló zárható szekrény,
- vérnyomásmérő, fonendoscop,
- tájékoztató anyagok a kliensek számára. 

Dokumentáció:

- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,
- továbbá a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 2. számú melléklete a természet-gyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatoknak való megfelelés

Szakmai, - környezeti feltételek:

 

Egyéb követelmények:

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,
- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek, különös tekintettel az alábbiakra:
- a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásnak megfelelő fertőtlenítési gyakorlat, (kéz-, bőr-, eszköz-, és felületfertőtlenítés) kerüljön bevezetésre, mely írásban is szabályozott kell legyen,
- a sterilanyag ellátás vagy egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, a sterilizálás vonatkozásában megfelelő működési engedéllyel rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított kell legyen,
- előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás
- a munka-, és tűzvédelmi  előírások betartása.

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat