Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: körzeti-közösségi szakápolás 

Szakmakód megnevezése: 7307

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: 

Olyan egészségügyi ellátási forma, melynek során a háziorvosi / gyermek háziorvosi praxison belül az ápoló a háziorvosi-team tagjaként, a háziorvosi rendelőben, illetve a beteg/páciens lakóhelyén, vagy annak közelében, a beteg /páciens választása alapján hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől függetlenül, folyamatos egészségügyi ellátást nyújt kompetenciája szerint önállóan, illetve a háziorvossal együttműködve.

Kompetenciáján belül, tevékenységének célja a betegségek megelőzése, a beteg/páciens, és az ellátott praxisközösség egészségi állapotának nyomon követése és fejlesztése, egészségfejlesztési célú tájékoztatása, gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás szakmai háttér, valamint a szociális ellátás igénybevétele mellett.

Tevékenysége során kompetenciájának megfelelően részt vesz a praxisba bejelentkezett egyének, családok, közösség egészségmegőrzésében, preventív célú szemlélet és életmód formálásában, diagnosztikai és terápiás eljárások végzésében és az ápolásban.

A beteg otthonában ápolási és rehabilitációs tevékenységet végez, melyekről ápolási dokumentációt vezet, valamint részt vesz a praxis gondozási programjának megvalósításában.
Figyelemmel kíséri a praxis közegészségügyi-járványügyi viszonyait, és közreműködik a hiányosságok felszámolásában, továbbá kezeli a praxis dokumentumait, végzi az ügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat és az ellátási területeken koordináló, szervező feladatokat lát el.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendelet 2. számú melléklete szerint az ápolói tevékenység tartalma a háziorvosi szolgálatban:

 • A praxis menedzsmentben való részvétel.
 • A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzése, beleértve a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, a vér- és váladékvételt, valamint az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést.
 • A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása.
 • A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról való gondoskodás.
 • A rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről való gondoskodás.
 • Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való részvétel, az önszerveződő csoportok szakmai segítése, tanácsadás (pl. diabeteses betegek klubja).
 • A beteg testi higiénéjének biztosítása, vagy ennek megszervezése azon személyeknél, akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő.
 • Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű megkezdése.
 • Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetőség - a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése.
 • A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői szolgálattal való együttműködés. 

Szakmai környezeti feltételek:

Az ellátás formái

Az alapellátás körében háziorvosi felnőtt, és/vagy vegyes praxison belül közreműködő egészségügyi szolgáltató

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:
- orvosi/szakorvosi

-

szakdolgozói:

 

Szakképesítés:
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendelet 6. § (2) bekezdése, valamint 12. § (1), (2) bekezdése szerint:
- körzeti ápoló,
- klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló),
- ápoló (OKJ 54 5012 01, vagy ennek megfelelő),
- diplomás ápoló,
- felnőtt szakápoló, amennyiben a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtakat teljesíti

egyéb:

-

egyéb kisegítők:

-

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

- az ápoló által végzett önálló területi munkára felszerelt ápolói táska legalább az alábbi tartalommal:

 

  • vérnyomásmérő, phonendoscop
  • garatlámpa (pupilla lámpa)
  • steril egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
  • steril tűk, szárnyas tűk, perifériás véna katéterek (branül) különböző méretben
  • steril szondák, steril infúziós szerelékek
  • steril katéterek, steril katéter csúsztató
  • bőr-, kéz-, nyálkahártya-, eszköz-dezinficiens
  • steril kötszerek, steril kötszer ollók
  • steril anatómiai csipeszek, steril horgas csipeszek
  •  kocher, stranguláló gumi, ragtapasz, vatta
  • lázmérő, spatulák
  • steril beöntő csövek, beöntő kanna, vesetál
  • védőruha, védőkötény, arcmaszkok
  • steril és nem steril gumikesztyűk, fólia kesztyűk
  • egyszer használatos kéztörlő
  • elsődleges veszélyes hulladékgyűjtő doboz
  • vizeletvizsgálati tesztcsík
  • vércukorszintmérő, tesztcsíkkal
- mobiltelefon.

Dokumentáció:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 136. §-ában foglaltaknak való megfelelés, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendelet vonatkozó szakaszában foglalt dokumentációs kötelezettségre.

Szakmai környezeti feltételek:

 

Egyéb követelmények:

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai.

- Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben meghatározott infekciókontroll tevékenység.

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít