Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A szakápolás (ügyeleti szolgálatban végzett szakdolgozói tevékenység) 7305 szakmakódhoz kapcsolódóan, a tevékenység szakmai minimumfeltételei az ápolás országos szakfelügyelőjének javaslata alapján kerültek megállapításra az átmeneti működési engedély kiadása érdekében. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése alapján az alábbiakban teszem közzé:

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében átmeneti működési engedély akkor adható, ha 13. § (1)

„az egészségügyi szakmára nincs meghatározva szakmai minimumfeltétel, ennek kiadásáig az egészségügyi szolgáltató kérelmére átmeneti működési engedélyt kaphat. Az egészségügyi szolgáltató kérelmére azon szakmák esetében is kaphat átmeneti működési engedélyt, amelyek az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló, illetve az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályok szerint meghatározott nappali ellátási formában is végezhetők, de az ellátási forma jellegéből adódó speciális szakmai feltételek nem kerültek meghatározásra.

(2) Az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételeket az engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az általa felkért országos szakfelügyelő véleménye alapján, a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint állapítja meg. A szakfelügyelő az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételekről szóló véleményét a felkérésétől számított 30 napon belül küldi meg az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak. A megadott átmeneti működési engedélyben szereplő szakmai feltételeket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a honlapján közzéteszi. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által az átmeneti működési engedélyben meghatározott szakmai feltételeket az egészségügyi államigazgatási szerv az azonos szakmára irányuló valamennyi engedélyezési eljárásban alkalmazza az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételek jogszabályban való meghatározásáig.

(3) Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a szakmai minimumfeltétellel nem rendelkező szakma tekintetében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével, a szakmához tartozó tevékenységeknek megfelelő orvosi és szakdolgozói feltételeket, az ahhoz szükséges tárgyi, valamint közegészségügyi és speciális higiénés feltételeket meghatározva állapítja meg a működéshez szükséges minimumfeltételeket”

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: szakápolás (szakápolói szakképesítéssel, ügyeleti szolgálatban végzett szakdolgozói tevékenység)

Szakmakód megnevezése: 7305

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi ellátási forma, amely keretén belül a legalább szakápolói képesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozó az összevont háziorvosi-, vagy központi ügyeleten – amely a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, ami több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve – önállóan látja el a kompetenciájába tartozó szakápolási tevékenységeket. A szakápoló a lakosság számára folyamatos hozzáférhetőséget biztosító ügyeleti ellátás keretében részt vesz az életet, az egészséget hevenyen veszélyeztető állapotok/betegségek elhárításában, továbbá a beteg állapotromlásának kellő időben történőmegelőzésében, valamint a beteg – aktuális állapotának megfelelő progresszivitási szinten történő – ellátása érdekében az egészségügyi szolgálaton belüli, illetve az egészségügyi szolgáltatók közötti hatékony együttműködésben.

A szakápoló kompetenciájának megfelelően közreműködik az ügyeleti ellátás keretén belül nyújtott elsődleges ellátásban, melyet a beteg heveny tünete, hirtelen fellépő fájdalma, illetve egészségromlása miatt távközlési eszköz útján vagy személyesen kereshet fel, illetve szükség esetén az otthonában, vagy a tartózkodási helyén vehet igénybe.

A szakápoló az ügyeleten végzett tevékenysége során folyamatosan ellátja a következő feladatokat:

− fogadja és dokumentálja az ügyelethez érkező hívásokat,
− amennyiben az ügyeletet ellátó orvos az ügyeleti feladatait az e célra rendszeresített rendelőn kívül látja el, a szakápoló a mentőszolgálat útján biztosítja a sürgős beavatkozást igénylő esetek ellátását,
− sürgős szükség esetén szakszerűen megkezdi az elsősegélynyújtást és gondoskodik a végleges ellátás biztosításáról,
− előkészíti az ügyelet során ellátandó vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket,
− gondoskodik a beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról, továbbá a rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű kezeléséről, tárolásáról,
− orvosi utasítás alapján kompetenciájának megfelelően elvégzi a gyógyszerek különböző módon történő beadását, illetve közreműködik abban,
− ellátja az ügyeletes orvos által meghatározott egyéb adminisztrációs és szakmai feladatokat.

Szakmai környezeti feltételek:

Az ellátás formái

Az alapellátás körében háziorvosi / házi gyermekorvosi szakmaterületen belül – az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet szerint:

− Összevont háziorvosi ügyeletben (változó-, vagy azonos telephelyű, szakmakód: 6304, 6305), vagy

− Központi ügyeletben (szakmakód: 4601) közreműködő egészségügyi szolgáltató

Általános követelmények:

 

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

orvosi/szakorvosi

 

szakdolgozói:

Egészségügyi szakdolgozói szakképesítés:

− a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25. ) EüM rendelet 12. § (1), (2) bekezdése szerint, vagy

− a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének 2. a), vagy 4. a). pontja szerint

egyéb:  
egyéb kisegítők:

-

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

 

Dokumentáció:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 136. §-ában foglaltaknak való megfelelés.

Szakmai környezeti feltételek:

 

Egyéb követelmények:

− Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

− Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben meghatározott infekciókontroll tevékenység.

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal
                                                                           Egészségügyi Igazgatási Főosztály

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít