Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Szakápolás  - diabetológiai szakápolás

Szakmakód megnevezése: 7305

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi tevékenység, melynek során a diabetológiai szakápoló a fekvő-, és/vagy járóbeteg szakellátás keretében, valamint a beteg otthonában látja el a feladatát.  

Kompetenciáján belül tevékenységének célja a cukorbetegségben szenvedők ápolása, gondozása, figyelemmel a prevenció mindhárom szintjére, melyben a primér és secunder prevenciós tevékenységét önállóan, a terciert pedig a multidiszciplináris-team tagjaként végzi.

A primér prevenció szintjén legfontosabb feladata a betegség kialakulásának megelőzése, melynek érdekében egészségfejlesztési tevékenységet végez, tájékoztatást ad a rizikótényezőkkel, illetve azok csökkentési lehetőségeivel, az egészséges életmód kialakításával kapcsolatban egyéni, vagy csoportos formában. A kliens edukációját végzi táplálkozási- és életmódbeli vonatkozásokban. Önállóan végez speciális lábápolási tevékenységet, és erre oktatja is a beteget.

A secunder prevenció szintjén fő tevékenysége közreműködés a betegség mielőbbi felismerésében, és a kezelés minél korábbi stádiumban való megkezdésében, melynek érdekében szűrővizsgálatokat szervez, és végez.

A tercier prevenció szintjén fő tevékenysége a már kialakult betegség minél eredményesebb kezelésének elősegítése a multidiszciplináris-team tagjaként, így közreműködés a vércukorszint terápiás értéktartományban való tartásában, a szövődmények kialakulásának megelőzésében. A beteget, és szükség esetén a hozzátartozóját megtanítja a helyes és hatékony gyógyszer/inzulin adagolására, illetve önellenőrzési tevékenységre, valamint a szövődmények felismerésére. Beteg edukációt végez, megfelelő diétás-, és életmódbeli tanácsokat ad egyénileg, vagy egyes betegcsoportoknak. Amennyiben a cukorbetegség következményeként a betegnél szövődmények alakultak ki, azok szakszerű speciális kezelésében részt vesz, illetve kompetenciája szerint ellátja a szövődményként esetlegesen kialakult krónikus sebeket.

Részt vesz cukorbeteg klubok szervezésében, a mozgó ellátás keretében végzett szűréseken. A szülészet-nőgyógyászat szakmán belül működő terhes gondozáshoz kapcsolódva részt vesz a diabeteses várandósok gondozásában, szintén a prevenció mindhárom szintjét szem előtt tartva.

Tevékenységét folyamatosan dokumentálja, figyelemmel az adatvédelmi követelményekre, továbbá ügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat végez.

Fekvőbeteg szakellátásban csak közreműködőként láthatja el a feladatot.

Szakmai környezeti feltételek:  

 Az ellátás formái

Járóbeteg szakellátás 

A betegek otthonában végzett ellátás 

 Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények: *
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet (2.2) feltételei, kivéve: b), c), d), m), n),

A szolgáltatás székhelye, amely egyben a szolgáltatás központja is lehet:
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (2), (3) bekezdés szerinti minimumfeltételek.

 Humánerőforrás:
- orvosi/szakorvosi

 

 

- szakdolgozói:

Az alábbi szakképesítések valamelyike:

 • Klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló),
 • Diabetológiai szakápoló (OKJ 54),
 • Diabetológiai szakápoló és edukátor (OKJ 55)

- egyéb:

 • Dietetikus – EK

 • Gyógytornász/fizioterapeuta – EK

 • Szociális munkás – EK

 • Pszichológus/mentálhigiénikus – EK

Speciális követelmények:
Tárgyi feltételek:*

 • Az ellátottak életkorának megfelelő demonstrációs eszközök (pl. tábla, számítógép) oktatási anyagok, tápanyag táblázat-kivonatok, mintaétrendek, nyersanyag válogatási-, és étrend összeállítási útmutatók, testtömeg index táblázat, önellenőrzési napló minta,
 • antropometriai eszközök: testsúly-, testmagasság-, és testkörfogat-, valamint bőrredő mérő eszköz.
 • gyors vércukor-meghatározó eszköz, tesztcsíkkal
 • kalibrált hangvilla,
 • alapvető, speciális lábápolási eszközök
 • sebkötözéshez szükséges eszközök, kötszerek
 • önálló ápolási dokumentációs rendszer (elektronikus, v. papír alapú)
 • kötszervágó olló,
 • egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben,
 • egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben,
 • egyszerhasználatos gumikesztyűk,
 • veszélyes hulladékgyűjtő,
 • kommunális hulladékgyűjtő,
 • steril anyag tároló,

Dokumentáció:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 136. § bekezdésében foglalt, vonatkozó dokumentációs kötelezettségnek való megfelelés, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a beteg azonosítására szolgáló adatok
 • az egészségügyi szolgáltatás helyszínének, időpontjának és az ellátásért felelős személy azonosítására szolgáló adatok
 • a betegek egyes jogaival összefüggő adatok
 • az ápolási folyamat dokumentálása
 • az ellátás végén ápolási, gondozási tevékenység rövid összefoglalása

Szakmai környezeti feltételek:

- Szakorvosi háttér - EK

- Háziorvos /gyermek háziorvos /   diabetológiai gondozást végző szakorvos elérhetősége - EK

Egyéb követelmények:

-   Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai.

-    Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben meghatározott infekciókontroll tevékenység.


Jelmagyarázat: EK = elérhető, konzultatív kapcsolat céljából.

 

*  = Amennyiben a feladatot közreműködőként látja el, a közreműködői szerződésben rögzített megállapodás alapján a szakellátást működtető egészségügyi szolgáltató biztosítja/biztosíthatja a feltételeket.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít