Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott nappali ellátáson belül infúziós terápia szolgáltatásra

Szakmakód megnevezése: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. r. 40. § (15) b) pontjában felsoroltak közül azon szakma kódja, amely szakma keretében az infúziós kezelésre sor kerül. Nappali ellátáson belül, a szakma résztevékenységeként az alábbi szakmákon belül adható ki átmeneti működési engedély erre a szolgáltatásra:
Belgyógyászat (0100), Angiológia, phebológia, lymphológia (0101), Endokrinológia, anyagcsere, és diabetológia (0103), Neurológia (0900), Reumatológia (1400).

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.(IV.2.) NM rendelet 10/a mellékletében felsorolt tevékenységek.

Az ellátás formái

Járó-beteg szakellátás keretében nyújtott nappali ellátás


Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények: 
    
    - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai     minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) (4) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2.2., és 7. rendelő általános minimumfeltételei, kiegészítve az alábbiakkal:
    - fektető, amely min. 10 fekvőhely, vagy annyi fekvőhely, amely az egy nap alatt maximum ellátott betegek fele fektetésére elégséges,
    - 16/2002. (XII.12.) ESzCsM rendelet 6.§ (1b); (2)bekezdése

Speciális követelmények:
Humánerőforrás:
-    orvosi/szakorvosi

    - 1 fő szakorvos (a kiadott szakmakódnak megfelelő szakképzettségű szakorvos, amely lehet a járóbeteg-szakellátás orvosa részmunkaidőben)
    - 1 fő orvos (teljes munkaidőben)


-    szakdolgozói:

    - 1 fő vezető ápoló (okleveles/diplomás ápoló), aki beleszámít a direkt létszámba is
    - 2 fő szakápoló (min. OKJ végzettségű)
    - további létszámok a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3. sz. melléklet 19. pontja szerint

-    egyéb segítők

    -


Épitészeti adottságok:

    - Orvosi szoba (saját vagy járóbeteg szakellátással közös)
    - Személyzeti öltöző (saját vagy járóbeteg szakellátással közös)
    - Személyzeti pihenő (saját vagy járóbeteg szakellátással közös)
    - Fektető helyiség, WC, zuhanyzó, öltöző (ffi, női)
    - Kezelő helyiség
    - Közösségi helyiség (étkezésre is alkalmas)
    - Gyógyszerek, infúziók, eszközök tárolására alkalmas helység, zárható szekrénnyel


Gép-műszerpark:

    - Kézi lélegeztető ballon
    - Laryngoscop
    - Hordozható defibrillátor
    - Elsősegélynyújtás alapvető eszközei és gyógyszerei/újraélesztő tálca (4 percen belül elérhető módon)

Diagnosztika:

    - Képalkotó diagnosztika (röntgen, UH) EL*
      - 
Orvosi laboratóriumi diagnosztika (vérvételi hely) EL*


Egyéb tárgyi feltételek:

    - Orvosi csaptelep (hideg-meleg vizes) a kézfertőtlenítés feltételeinek biztosításával a kezelő/vizsgáló helyiségekben
    - Gyógyszer tárolására alkalmas hűtőszekrény
    - Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi, vagy tálca
    - Infúziós állvány
    - Infúziós szerelék
    - Fonendoscop
    - Hőmérő
    - Vesetál
    - Leszorító gumi
    - Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben
    - Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben
    - Gumikesztyűk (steril, nem steril)

Egyéb speciális követelmények:

    - Hideg étkeztetés feltételei

Szakmai környezeti feltételek:

    - Adott szakmának megfelelő szakrendelés elérhetősége szakmai konzultáció céljából


Dokumentáció:

    - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.-137. § követelményének való megfelelés 
    - Ápolási dokumentáció vezetése a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 4. sz. melléklet B) pontja szerint


Egyéb követelmények:

    - Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

    - Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek az ellátási szintnek megfelelően
        - a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásnak megfelelő fertőtlenítési gyakorlat (kéz-, bőr-, eszköz-, és felületfertőtlenítés) kerüljön bevezetésre, melynek írásban is szabályozottnak kell lennie,
        - a sterilanyag ellátás folyamata szabályozottnak, és dokumentáltnak kell      lennie
        - előírásoknak megfelelő kommunális-, és ha keletkezik veszélyes hulladékkezelés és tárolás 

    - Adott szakma szakmai protokolljának alkalmazása

 

 

Magyarázat:
- EL: intézményen belül elérhető
- adott szakma: azon szakma, amelynek a keretében az infúziós kezelésre sor kerül

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít