Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: repülőorvostan

Szakmakód megnevezése: 9700

Az ellátás formái

Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

 

Helyiségek és egyéb követelmények:
 -  az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2.2. pontja, melyből kivétel a b., c., g., és m. pontok, továbbá a 7. pontban foglalt rendelő általános feltételei.

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi

 - 1 fő
 - repülőorvostan,
 - belgyógyászat, vagy
 - foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
szakképesítéssel rendelkező szakorvos, amennyiben a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendeletben meghatározott repülőorvosi felkészítő tanfolyamot elvégezte.

 -          3 évente: szinten tartó repülőorvosi alap-és haladó tanfolyam
+ egyéb ebben a témában tartott továbbképzés 20 óra

 -          Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélye

- szakdolgozói:

-      1 fő foglalkozás egészségügyi szakápoló / ápoló OKJ 54 / diplomás ápoló / üzemápoló / üzemi ápoló

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

 

-          a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely tárgyi minimumfeltételea60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerint (így. pl. audiométer, spirométer, szemfenék vizsgáló tükör, stb.)

Dokumentáció:

 

 

-          Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

-          Az adatok tárolásánál, kezelésénél az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII tv. követelményének való megfelelés,

-          A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet követelményeinek való megfelelés.

Egyéb követelmények:

-          Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

-          az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek,

-          előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás,

-          a munka-, és tűzvédelmi előírások betartása.

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít