nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: repülőorvostan

Szakmakód megnevezése: 9700

Az ellátás formái

Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

 

Helyiségek és egyéb követelmények:
 -  az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2.2. pontja, melyből kivétel a b., c., g., és m. pontok, továbbá a 7. pontban foglalt rendelő általános feltételei.

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi

 - 1 fő
 - repülőorvostan,
 - belgyógyászat, vagy
 - foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
szakképesítéssel rendelkező szakorvos, amennyiben a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendeletben meghatározott repülőorvosi felkészítő tanfolyamot elvégezte.

 -          3 évente: szinten tartó repülőorvosi alap-és haladó tanfolyam
+ egyéb ebben a témában tartott továbbképzés 20 óra

 -          Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélye

- szakdolgozói:

-      1 fő foglalkozás egészségügyi szakápoló / ápoló OKJ 54 / diplomás ápoló / üzemápoló / üzemi ápoló

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

 

-          a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely tárgyi minimumfeltételea60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerint (így. pl. audiométer, spirométer, szemfenék vizsgáló tükör, stb.)

Dokumentáció:

 

 

-          Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

-          Az adatok tárolásánál, kezelésénél az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII tv. követelményének való megfelelés,

-          A polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről szóló 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet követelményeinek való megfelelés.

Egyéb követelmények:

-          Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

-          az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek,

-          előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás,

-          a munka-, és tűzvédelmi előírások betartása.

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat