Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Honvédorvostan, katasztrófa orvostan

Szakmakód megnevezése: 9300 (9301, 9302)

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: a honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakmában végzett egészségügyi ellátó tevékenység

Az ellátás formái

 Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

-   az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2. /b), és 5. rendelő általános minimumfeltételei,

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi

-   1 fő honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvos

- szakdolgozói:

-   nem kötelező jelleggel asszisztens/szakasszisztens

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

Gép-műszerpark:

-    számítógép, nyomtató,

-    telefon, internet elérhetőség,

Dokumentáció:

-    Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

Egyéb követelmények:

-    Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

-    az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek, különös tekintettel az alábbiakra:

-    a fertőzések átvitelének megakadályozását célzó előírásnak megfelelő fertőtlenítési gyakorlat (kéz-, bőr-, eszköz-, és felületfertőtlenítés) kerüljön bevezetésre, mely írásban is szabályozott kell legyen,

-    a sterilanyag ellátás vagy egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, a sterilizálás vonatkozásában megfelelő működési engedéllyel  rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított kell legyen,

-    előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás

-   a munka, - tűzvédelmi védelmi előírások betartása

 

 

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít