Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: pszichológiai eljárások

Szakmakód megnevezése: 8004

Az ellátás formái

 Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Helyiségek és egyéb követelmények:

 - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint,

-   kiegészítve a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természet- gyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokkal

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

szakorvos, valamint természet gyógyászati kiegészítő licence vizsga, (vagy pszichológus szakképesítés)

-   asszisztens/szakasszisztens nem kötelező jeleggel

Dokumentáció:

-   Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés. Az adatok tárolásánál, kezelésénél az adatvédelmi előírásokat kell betartani.

Szakmai, - környezeti feltételek:

-  Szakmai szempontból a szupervízió elérhetősége szükséges,

Egyéb követelmények:

-  Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

- az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet melléklete szerinti infekciókontroll feltételek,

- előírásoknak megfelelő kommunális-, és ha keletkezik veszélyes hulladékkezelés és tárolás

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít