Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: dialízis szakmán belüli otthoni hemodialízis (otthoni hemodialízis oktató központ) tevékenység

Szakmakód megnevezése: 0110

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás:

Olyan egészségügyi tevékenység, amely OHD központban nefrológus szakorvos által havi gondozás, II.-III.- szintű dialízis központhoz integrálva, II.-III. szintű nefrológiai fekvőbeteg osztályos háttérrel rendelkezik. Az OHD oktatóközpontban történik a beteg és hozzátartozóik oktatása. Az otthoni hemodialízis bármely gyártó által otthoni hemodialízis kezelésre kifejlesztett és arra alkalmasnak véleményezett készülékével, valamint ultra tisztaságú víz előállítására alkalmas vízkezelő készülékkel végezhető.

OHD oktatóközpont: az a működési engedéllyel rendelkező II.-III. szintű dialízis központ, amelyik rendelkezik az otthoni hemodialízis oktatáshoz szükséges kijelölt helyiséggel és az otthoni dialízis végzéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal, eszközökkel, mind a központban, mind a betegekhez telepíthetően.

Az ellátás formái: járóbeteg szakellátás

1. Általános követelmények: Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet általános feltételei szerint

2. Speciális követelmények: a táblázatban megjelenített

2.1. Humánerőforrás

2.1.1. Orvosi, szakorvosi: nefrológus szakorvos

2.1.2. Szakdolgozói:

2.1.2.1. asszisztens/szakasszisztens/OKJ ápoló/: nefrológiai szakápoló/diplomás ápoló/ápoló BsC/MsC

2.1.2.2. technikus

2.1.3. Egyéb: szociális munkás, klinikai szakpszichológus

2.1.4. Egyéb kisegítők: - adminisztrátor

-technikus

2.2. Tárgyi feltételek: táblázatban megjelenített

2.3. Dokumentáció: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírása szerint

2.4. Szakmai környezeti feltételek: a táblázatban megjelenített

2.5. Egyéb követelmények: a táblázatban megjelenített

Az ellátás formái

járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3.§ (1) bekezdés szerint, valamint I. sz melléklet 2.2. rendelő általános minimumfeltételei,

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi

−         az OHD központban 1 fő (FTE) nefrológus szakorvos, az OHD oktatóközpontban 1 (FTE) fő nefrológus szakorvos

- szakdolgozói:

−         az OHD központban 10 betegenként 1 fő (FTE) nefrológiai szakápoló, az OHD oktatóközpontban 1 fő (FTE) nefrológiai szakápoló/diplomás ápoló/ápoló Bsc/Msc

- egyéb:

−         1 fő dietetikus elérhető

−         1 fő szociális munkás elérhető

−         1 fő klinikai szakpszichológus elérhető

−         1 fő technikus mindenkori elérhetőségének biztosítása

- egyéb kisegítők:

−         1 fő adminisztrátor

Speciális követelmények:

Építészeti adottságok:

−         OHD kezelő

−         OHD gyakorló szoba

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

−         speciális OHD készülék az oktatáshoz, tréninghez

−         RO-val rendelkező víztisztító rendszer az oktatáshoz, tréninghez

−         speciális HD bemutató és oktató eszközök

−         beteghez kihelyezhető OHD készülék

−         beteghez kihelyezhető RO-val rendelkező víztisztító rendszer

−         elektronikus testtömegmérő

−         ABPM vérnyomásmérő

Dokumentáció orvosi:

 

 

Orvos szakmai dokumentáció:

−         előzetes tájékoztató a betegek számára

−         rendelkező nyilatkozat,

−         beleegyező nyilatkozat

további követelmény: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 136. §-ában foglalt dokumentációs kötelezettségnek való megfelelés

Dokumentáció ápolási:

 

−         ápolási dokumentáció: az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint

Egyéb feltételek:

−         szünetmentes áramforrás

−         megfelelő vízvételi lehetőség,

Szakmai környezeti feltételek:

 

−         nefrológiai, belgyógyászati, érsebészeti osztályos háttér

−         hemodialízis háttér

−         orvosi laboratóriumi háttér

−         szervezett telefonkapcsolat

−         szervezett technikai háttér

−         szervezett anyagellátás és szállítás

−         szervezett betegszállítás

−         mikrobiológiai laboratórium EL

−         képalkotó diagnosztika EL

Egyéb követelmények:

−     Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai.

−   Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletben meghatározott infekciókontroll tevékenység.

−   az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet rendelkezései

 

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít