Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Megelőző orvostan, népegészségtan

Szakmakód megnevezése: 9400

Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: a megelőző orvostan, népegészségtan szakmában végzett egészségügyi ellátó tevékenység

 

Az ellátás formái

 Járóbeteg szakellátás

Általános követelmények:

 

 

Helyiségek és egyéb követelmények:

-          az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben a  rendelő általános minimumfeltételei

Speciális követelmények:

Humánerőforrás:

- orvosi/szakorvosi

-          1 fő megelőző orvostan, népegészségtan szakorvos

- szakdolgozói:

 

-          nem kötelező jelleggel asszisztens/szakasszisztens

egyéb segítők:

-

Speciális követelmények:

Tárgyi feltételek:

Gép-műszerpark:

-          számítógép, nyomtató,

-          telefon, internet elérhetőség,

Diagnosztika:

 

Dokumentáció:

 

-          Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv 136.§ követelményének való megfelelés,

Szakmai, - környezeti feltételek:

-

Egyéb követelmények:

-          Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet vonatkozó paragrafusai,

-          az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 4§ (1), (2) bekezdése

-          amennyiben alkalmaz sterilen kezelendő eszközöket a sterilanyag ellátás vagy egyszer használatos steril anyagokkal, eszközökkel, vagy más, a sterilizálás vonatkozásában megfelelő működési engedéllyel  rendelkező szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosított kell legyen,

-          előírásoknak megfelelő kommunális- és veszélyes hulladékkezelés és tárolás

-          a munka, - tűzvédelmi védelmi előírások betartása

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít