Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Orális implantológia

Szakmakód megnevezése: 1312                                                               

 

Jogszabályok:

  • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
  • Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
  • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM
  • Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13.§

A szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírása:

Fogászati implantátumok behelyezésének diagnosztikája, sebészi technikája parodontálisan egészséges páciensek esetében, lásd „Egészségügyi szakmai irányelv - Fogászati implantátumok behelyezésének diagnosztikája, sebészi irányelvei, Érvényesség időtartama: 2025. április 15. Azonosítószám: 002135.

Az implantátum osseointegrációjának legfontosabb feltétele az egészséges és gócmentes szájüreg. Parodontalis betegségben érintett, majdani implantáció melletti fogak sanatiojának, góctalanításának meg kell történnie. Javasolt a szükséges parodontális előkezeléseket az implantációt megelőzően elvégezni. A megfelelő időközönként történő parodontalis fenntartó kezelés, instruálás, motiválás elengedhetetlen. Aktív parodontalis gyulladás jelenlétében implantáció nem ajánlott.

Az implantációt megelőzően teljeskörű fogorvosi beavatkozást igényel a páciens. Azokat a fogakat, gyökereket, amelyek az implantáció sikerességét rontják vagy gócként szerepelnek eltávolítani szükséges. Tömések, koronaszélek korrekcióját az implantáció előtt el kell végezni. Supra- és subgingivalis fogkövet, plakkot el kell távolítani. Ha szükséges, akkor fogszabályozó kezeléssel elő kell készíteni a befogadó állcsontot. A beteget fontos magas szintű egyéni szájhigiénére instruálni és motiválni. Bizonyított, hogy a hiányos szájhigiénié, gyenge plakk-kontroll hajlamosít az implantátumok körül kialakuló gyulladásokra. A megfelelő szájhigiéné fenntartása mind az implantációs beavatkozást megelőzően, mind azt követően fontos a megfelelő sebgyógyulás, valamint az implantátumok hosszú távú sikeressége érdekében.

A beteget tájékoztatni kell, hogy az implantációt csak plakkmentes, parodontológiai szempontból szanált szájban érdemes elvégezni. Ez alapvető feltétele az implantációs fogpótlás rövid, valamint hosszú távú sikerességének.

Az ellátás folyamatai: anamézis, betegvizsgálat diagnosztika, az implantátumok anyagtani, formai-, méretbeli-, felületi sajátosságai, az implantáció műtéte és módozatai, szövődményei, komplikációk. Mindazon felnőtt páciensek esetében, akiknél fogászati implantátum behelyezése válik szükségessé. Az irányelv minden fogorvos számára tartalmaz ajánlásokat, amennyiben a foghiányok gyógyítása implantátum elhorgonyzású és megtámasztású fogpótlásokkal történik. Az ellátók a fogorvosi társszakmákkal (dentoalveolaris sebészet, parodontológia, fogszabályozás, arc-állcsont sebészet) együttműködve dolgoznak. Az anamnézis és a betegvizsgálat keretében a stomatoonkológiai vizsgálatot minden beavatkozást meg kell előznie.

Az egészségügyi szakmai irányelv VII. fejezetének 1. pontja tartalmazza a fogászati implantológia alkalmazásának feltételeit a hazai gyakorlatban. Ennek 1.1. pontja tartalmazza az ellátók kompetenciáját (pl. licence, akkreditáció stb.), valamint a fogászati implantológiai tevékenység sebészi és protetikai részének végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeit, és ezen belül sorolja fel Orális imlantológia szakorvost. 1.2. pontja tartalmazza az ellátáshoz ajánlott speciális tárgyi feltételek, szervezési kérdéseket.

A fogászati implantológiai esetek a nemzetközi irodalomban is alkalmazott beosztásnak megfelelően (SAC rendszer) három nagy csoportra oszthatók: Egyszerű (S-Simple), Összetett (A-Advanced), valamint Bonyolult (C-Complicated) csoportra. A Bonyolult/Komplikált esetek kezelését dentoalveoláris sebész, fej-nyak sebész vagy parodontológus, orális implantológia és fogpótlástan szakvizsgával rendelkező fogszakorvosok végezhetik.

A kezelőorvos munkáját fogászati asszisztens segíti minden esetben. Az indirekt restaurációk laboratóriumi elkészítésében fogtechnikusok vesznek részt. A műtéti beavatkozásokat fogorvosok és fogszakorvosok, különösen a komplikált esetekben a szájsebészetben, implantológiában és az aktuális betegcsoport kezelésében gyakorlattal rendelkező szakorvosok (szájsebész, implantológus, parodontológus, a fogpótlások készítésénél fogpótlástan szakorvos és konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos), illetve maxillofaciális sebész szakvizsgával rendelkező általános orvosok végezhetik fogászati asszisztens, dentálhigiénikus vagy műtősnő közreműködésével.

2018-tól kötelező Magyarországon a Központi Implantátumregiszter nyilvántartás, amelyben a behelyezett implantátumokról folyik nyilvántartás (EESZT csatlakozás 2020.06.01.).

Személyi feltételek:

 

Orális implantológia szakorvos

1 fő

Műtéti szakasszisztens/fogászati asszisztens/ klinikai fogászati higiénikus

1 fő

Tárgyi feltételek:

 

A rendelő általános feltételei

 

Fogászati kezelőegység

1

Fogászati kezelőszék

1

Asszisztensi szék

1

Fogászati intraorális röntgenkészülék a kiértékelés eszközeivel és pajzsmirigyvédő ólomköténnyel

1

Műszerasztal, gördíthető

1

Kézidarab (1 turbina, 1 könyök, 1 egyenes)

3

Fotopolimerizációs lámpa

1

Sebészi sterilezhető egyenes darab

1

Sebészeti mikromotor fiziodiszpenzerrel  és 20:1 lassítású sterilezhető könyökdarab

2

Nagy teljesítményű sebészi szívó

1

Lupe

1

Rendelői homokfúvó (Al2O3)

1

Elektrokauter

1

Autokláv

1

Speciális fényképezőgép körvakuval intra- és extraorális fotó készítéshez

1

Számítógép monitorral és internet elérhetőséggel

1

A beavatkozáslistában szereplő tevékenységek elvégzéséhez szükséges szoftverek

x

Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő)

1

Fogászati tükör

15

Fogászati szonda

15

Fogászati csipesz

15

Parodontális szonda

5

Fogkőeltávolító kéziműszer sorozat (Gracey)

2

Gépi depurátor (UH, szonikus)

1

Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók)

2

Foggyökéremelő sorozat különféle (Barry, Bein, Kopp, Warwick, James, Coupland)

2

Luxator sorozat

1

Sinuselevator és osteotom szett

1

Sinuskanál szett

1

Titánszeg behelyező készlet

1

Implantológiai sebészi tálca

1

Szájsebészeti fúrókészlet

3

Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle)

4

Raspatórium

4

Csontcsípő

2

Sebészeti ollók (legalább 1db  14-es)

4

Szikenyél

8

Anatómiai csipesz

2

Horgas csipesz

2

Érfogó különféle

4

Tűfogó

5

Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)

2

Sebkampó, különféle

8

Szájzugkampó

8

Véső (Móczár, Partsch)

15

Sebészi kalapács

3

Műszerkiszedő fogó

2

Kötszerolló

2

Kötszerdoboz (kicsi/nagy)

2 (1/1)

Exkavátor, kétvégű, különféle

5

Fogászati tömőműszerek, különféle

10

Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer

1

Kofferdam készlet

1

Matricafeszítő

2

Implantológiai protetikai tálca

1

Kramponfogó

1

Cementkeverő üveglap és spatula

2

Lenyomatkanál különféle

30

Arcív, részlegesen egyéni értékű artikulátor

1

3D Master fogszínkulcs (Linearguide vagy Toothguide)

1

Fogászati orthopantomogram röntgenkészülék a kiértékelés eszközeivel és ólomköténnyel

EK

CBCT készülék a kiértékelés eszközeivel és ólomköténnyel

EK

   

Sürgősségi orvosi táska/tálca tartlama fogorvosi rendelőben:

 

Eszközök:

 

Védőkesztyű (nem steril)

2 pár

Ambu típusú lélegeztető ballon hozzá tartozó maszkkal (gyermek rendelőben gyermek méretű maszkkal)

1

Száj-garat tubus (Guedel)

1db/1db/1db

Leszívó katéter

1

Szívásmegszakító (fingertip)

1

Vérnyomásmérő felnőtt (gyermekrendelő esetén gyermek) méretű mandzsettával

1

Fonendoszkóp

1

Vércukormérő

1

Vénabiztosítás eszközei:

 

Perifériás vénakanül (branül), G 18,22

2db/2db

Vérvételi karszorító

1

Infúzió 500ml (izotóniás elektrolit oldat)

1

Infúziós szerelék

1

Bőrfertőtlenítő

1

Ragtapasz (2,5x500cm)

1

Fecskendő (2,5,10ml)

2db/2db/2db

Injekciós tű G 18, 22

2db/2db

Steril mull lap (10x10cm) csomag

1

Lejárati idővel rendelkező gyógyszerek listája:

 

Intravénás gyógyszerek (oldatos injekció):

 

Adrenalin hatóanyagú (1 mg/ml )

3 amp

Atropin hatóanyagú (1 mg/ml)

2 amp

Antihisztamin hatóanyagú

2 amp

Diazepam hatóanyagú (5 mg/ml)

2 amp

Furosemid hatóanyagú

2 amp

Metilprednizolon hatóanyagú (125 mg por és oldószer)

2 amp

Minor analgeticum

3 amp

Izotóniás konyhasóoldat (10ml)

2 amp

Tabletták:   

 

Captopril hatóanyagú tabletta (12,5mg)

3 db

Aerosol:

 

Nitroglicerin hatóanyagú

1 db

Béta-2 mimetikum hatóanyagú

1 db

 

 
   

EK: elérhető intézményen/szolgáltatón kívül

EL: elérhető intézményen(szolgáltatón belül

X: szükséges

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít