Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Endodoncia

Szakmakód megnevezése: 1311

Jogszabályok:

  • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
  • Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
  • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM
  • Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13.§

A szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírása:

Az endodontus szaktevékenység lényege, a pulpa (fogbél) betegségek következtében elhalt szövetek eltávolítása és a pulpaűr feltöltése az esetnek megfelelő gyökértömő anyaggal, a szaktevékenységhez tartozik még nem megfelelő gyökértömések cseréje (revízió) és a gyökérkezelés során esetlegesen betört műszerek eltávolítása. Az endodoncia jól elhatárolható a fogorvoslás más részterületeitől, mivel csak az endodoncia foglalkozik a fogbél (pulpa) betegségeivel.

Megfelelő gyökértömésnek nevezzük a koronai és a gyökér pulpaűrének gyökércsúcsig érő és falálló (a pulpaűrt teljesen kitöltő) biointert anyagból készülő gyökértömést. Ezzel megelőzhetők a gyökércsúcson kialakuló akut illetve krónikus gyulladások,  melyek potenciálisan fokális infekciót (gócbetegséget) okozhatnak. Mivel a gyökércsúcsi folyamatok az alsó és a felső állcsontban zajlanak, ezért elengedhetetlen intraorális röntgenfelvétel készítése. Az esetek jelentős részében szükség lehet CBCT (rétegfelvételi technika) alkalmazására. Az egészségügyi dokumentáció vezetése megegyezik a fogorvosi rendelővel szemben támasztott általános feltételeknek, ezen kívül rögzíteni kell a gyökérkezeléssel, gyökértöméssel összefüggő adatokat és elengedhetetlen a mikroszkópos fotódokumentáció. Az endodoncia gyorsan fejlődő tudományterület, terápiás módszerek tekintetében az Európai Endodontus Társaság (European Society of Endodontology) protokolljai a mérvadók.

Személyi feltételek:

 

Endodontus szakorvos

1 fő

fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

1 fő

Tárgyi feltételek:

 

Az endodonciai szakrendelő általános feltételei, alapellátási műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca vonatkozásában előírt követelmények, valamint a kapcsolódó kéziműszerkészlet típusai megegyeznek az általános fogorvosi rendelő követelményeivel.

X

Speciális tárgyi feltételek:

 

gyökérkezelésre alkalmas operációs mikroszkóp beépített, dokumentálásra alkalmas kamerával

1

apexlokátor

1

ultrahangos preparálóeszköz (betört műszerek eltávolításához)

1

endodontiai motor

1

injektálható guttapercha gyökértömés készítésére alkalmas eszközök és anyagok

X

endoblock

1

megfelelő irrigáló anyagok és eszközök

X

A gyökércsatorna megmunkálásához és a gyökértömés elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök (Plugger, Donaldson tűk, K-file, H-file, Spreader, stb.) az aktuális protokollnak megfelelően.

X

1306 fogászati röntgen működési engedély*

X

 

* Speciális diagnosztikai feltétel (1306 szakmán belül):

 

intraorális röntgenfelvételre alkalmas röntgen készülék

X

CBCT készítés (felvétel elérhetősége 24 órán belül)

EK

EK: elérhető intézményen/szolgáltatón kívül

X: szükséges

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít