nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Endodoncia

Szakmakód megnevezése: 1311

Jogszabályok:

  • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
  • Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
  • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM
  • Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 13.§

A szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírása:

Az endodontus szaktevékenység lényege, a pulpa (fogbél) betegségek következtében elhalt szövetek eltávolítása és a pulpaűr feltöltése az esetnek megfelelő gyökértömő anyaggal, a szaktevékenységhez tartozik még nem megfelelő gyökértömések cseréje (revízió) és a gyökérkezelés során esetlegesen betört műszerek eltávolítása. Az endodoncia jól elhatárolható a fogorvoslás más részterületeitől, mivel csak az endodoncia foglalkozik a fogbél (pulpa) betegségeivel.

Megfelelő gyökértömésnek nevezzük a koronai és a gyökér pulpaűrének gyökércsúcsig érő és falálló (a pulpaűrt teljesen kitöltő) biointert anyagból készülő gyökértömést. Ezzel megelőzhetők a gyökércsúcson kialakuló akut illetve krónikus gyulladások,  melyek potenciálisan fokális infekciót (gócbetegséget) okozhatnak. Mivel a gyökércsúcsi folyamatok az alsó és a felső állcsontban zajlanak, ezért elengedhetetlen intraorális röntgenfelvétel készítése. Az esetek jelentős részében szükség lehet CBCT (rétegfelvételi technika) alkalmazására. Az egészségügyi dokumentáció vezetése megegyezik a fogorvosi rendelővel szemben támasztott általános feltételeknek, ezen kívül rögzíteni kell a gyökérkezeléssel, gyökértöméssel összefüggő adatokat és elengedhetetlen a mikroszkópos fotódokumentáció. Az endodoncia gyorsan fejlődő tudományterület, terápiás módszerek tekintetében az Európai Endodontus Társaság (European Society of Endodontology) protokolljai a mérvadók.

Személyi feltételek:

 

Endodontus szakorvos

1 fő

fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

1 fő

Tárgyi feltételek:

 

Az endodonciai szakrendelő általános feltételei, alapellátási műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca vonatkozásában előírt követelmények, valamint a kapcsolódó kéziműszerkészlet típusai megegyeznek az általános fogorvosi rendelő követelményeivel.

X

Speciális tárgyi feltételek:

 

gyökérkezelésre alkalmas operációs mikroszkóp beépített, dokumentálásra alkalmas kamerával

1

apexlokátor

1

ultrahangos preparálóeszköz (betört műszerek eltávolításához)

1

endodontiai motor

1

injektálható guttapercha gyökértömés készítésére alkalmas eszközök és anyagok

X

endoblock

1

megfelelő irrigáló anyagok és eszközök

X

A gyökércsatorna megmunkálásához és a gyökértömés elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök (Plugger, Donaldson tűk, K-file, H-file, Spreader, stb.) az aktuális protokollnak megfelelően.

X

1306 fogászati röntgen működési engedély*

X

 

* Speciális diagnosztikai feltétel (1306 szakmán belül):

 

intraorális röntgenfelvételre alkalmas röntgen készülék

X

CBCT készítés (felvétel elérhetősége 24 órán belül)

EK

EK: elérhető intézményen/szolgáltatón kívül

X: szükséges

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2022, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat