Könnyű kezelés

 • Nagyítás 100%
 • Betűméret 100%
 • Sorköz 100%
 • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Intézeten kívüli szülésznői ellátás – szülésznői várandósgondozásra vonatkozóan

Szakmakód megnevezése: 7309

Követelmények:

1. Jogszabályok:

 • A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet
 • A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet
 • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 60/2003. (X.20.) ESZCSM

 

2. Személyi feltételek:

A szülésznők ismereteinek és kompetenciájának listáját a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet tételesen tartalmazza, a 26/2014. (IV.8.), valamint a 35/2011. (III.21.) EMMI rendeletek pedig, melyek a várandósgondozás és az intézeten kívüli szülés kérdését szabályozzák, a különböző végzettséggel (5.4; 5.5; Bsc, Msc, PhD) rendelkező szülésznők kompetenciáit egy szinten kezelik. Ez alapján a szülésznői kompetenciák egységesen a 18/2016. rendelet alapján határozhatók meg, mely szerint a szülésznők az alábbi tevékenységek végzésére jogosultak:

7.1.2.5. Szülésznő szakirányon a szülésznő

 1. b) képességei
 • Az élettani és kóros működéseket egymástól elkülöníti, és ezt a tudását szakmai döntéseiben alkalmazza.
 • Képes szakterületén rutin szakmai problémák azonosítására, analitikus és szintetikus gondolkodásra, a nőbeteg, várandós sajátos szükségleteinek feltárására, prioritások felállítására.
 • Támogatja az egészséges családi élet megvalósítását, a pozitív és negatív családtervezés folyamatát, képes egészségnevelő feladatok ellátására, segítő, tanácsadó kommunikáció alkalmazására.
 • Képes alacsony kockázatú várandósok önálló gondozására, szülésre felkészítő program szervezésére, a szülői szerepre való felkészülés támogatására, tevékenysége magában foglalja a komplikációk korai felismerését és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételét.
 • Képes teljes körű tájékoztatást nyújtani a gondozás alatt végzendő szűrővizsgálatokról és a terhességet befolyásoló rizikófaktorokról.

A vonatkozó rendelet idézett szakasza alapján minden Magyarországon legalább 5.4 vagy annál magasabb végzettséggel rendelkező szülésznő jogosult önálló várandósgondozás végzésére.

További személyi feltétel:

A tevékenységet a fent leírtak alapján a megfelelő végzettséggel rendelkező szülésznő végezheti. A várandósgondozás során, a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben orvosi rendelőre vonatkoztatottan leírtaknak megfelelően, a tevékenységét segítő asszisztens (általános asszisztens/szakasszisztens/másik szülésznő) jelenlétére van szükség.

 

3. Tárgyi feltételek:

Várandósgondozás tekintetében a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben szereplő szülészet-nőgyógyászati járóbetegellátás, illetve várandósgondozás minimumfeltételei az irányadók. Tekintettel arra, hogy konzultáció, anyai életjelenségek (pl. vérnyomás) vizsgálata, hüvelyi vizsgálat is törtéhet, így a szakorvosi rendelő felszereltségétől csupán a speciális vizsgálatok elvégzésében mutatkozik különbség, mint például kolposzkópia és ultrahang, azonban utóbbi végezhető, ha a szülésznő egyben szonográfus végzettséggel is bír, vagy közreműködőként szonográfust foglalkoztat. Ezen utóbbi tevékenység a szonográfusok tevékenységére vonatkozó szakmai irányelv alapján végezhető.

A szülésznői várandósgondozás tárgyi feltételei:

 • rendelő általános feltételei
 • nőgyógyászati vizsgálóasztal
 • hüvely feltáráshoz szükséges kéziműszerek
 • citológiai mintavétel eszközei
 • sürgősségi táska
 • CTG készülék
 • kézi doppler készülék
 • műszerelő asztal
 • ultrahang készülék (ehhez szükséges további kompetenciák és feltételek megléte esetén)

4. Szakmai környezeti feltételek:

Szülésznő a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet értelmében csak szakorvos által alacsony rizikócsoportba sorolt várandóst gondozhat. Amennyiben a gondozás során bármilyen szövődményt észlel, úgy a várandóst szakorvoshoz kell irányítania.

A várandósgondozás során történő konzultációkon, vizsgálatokon történtek dokumentálása kötelező, függetlenül attól, hogy azt szakorvos, vagy szülésznő végzi. Éppen ezért a számítógépes dokumentációs kötelezettség a szülésznőkre is vonatkozik, beleértve az EESZT felé történő adatszolgáltatást is, amely rendszer erre már alkalmas.

A várandósgondozás során veszélyes-hulladék az orvosi ellátáshoz hasonlóan keletkezik, így annak elszállításáról a szülésznői ellátást nyújtó szolgáltatónak is a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően kell gondoskodnia.

Melléklet(ek):
Dokumentum nevesorrendDátum
Download this file (11918-3 Szülésznői várandósgondozás minimumfeltételei 21.03.24..pdf)11918-3 Szülésznői várandósgondozás minimumfeltételei 21.03.24..pdf 2021-03-25

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít