nnk emblema logo

nnk cim telefon

Az Egészségügyi Igazgatási Főosztály pályázatai

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal összefüggésben a szakfelügyeletet az egészségügyért felelős minisztérium módszertani irányítása mellett az országos tisztifőorvos és a népegészségügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala a szakfelügyelők közreműködésével látják el.

Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szakfelügyeleti tevékenységet az végezhet, akit az országos tisztifőorvos szakfelügyelői névjegyzékbe vesz szakterületének megnevezésével és illetékességi területének feltüntetésével.

EMMI rendelet szeptember 1-jei hatállyal módosult, így a módosítás kapcsán újabb szakfelügyelő főorvosi pályázati kiírás vált szükségessé az újonnan nevesített Humán reprodukció szakterületen.

A pályázatok benyújtási határideje 2020. szeptember 30.

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében az egészségügyi szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal összefüggésben a szakfelügyeletet az egészségügyért felelős minisztérium módszertani irányítása mellett az országos tisztifőorvos és a népegészségügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala a szakfelügyelők közreműködésével látják el.

 Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése szerint szakfelügyeleti tevékenységet az végezhet, akit az országos tisztifőorvos szakfelügyelői névjegyzékbe vesz szakterületének megnevezésével és illetékességi területének feltüntetésével.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján első alkalommal 2019. augusztus 7-én jelent meg a “Pályázat az Országos Szakfelügyeleti feladatok ellátására” pályázati kiírás, a pályázati eljárást a Rendelet szerint felállított bíráló bizottság eredménytelennek nyilvánította.

Ezt követően 2019. szeptember 3-án, „Szakfelügyelői pályázat 2019/9” néven valamennyi szakterületre új pályázat került kiírásra az előzővel megegyező pályázati feltételekkel.

A bíráló bizottság a beérkezett pályázatokat elbírálta, és javaslatát felterjesztette  az EMMI-be, ahol a bizottság által  javasolt pályázók névjegyzékbe történő felvételére 35 szakterület vonatkozásában született  támogató  döntés. 

Azon  21 szakterületen, ahol eredménytelen volt, illetve nem érkezett be pályázat ismételt pályázat került kiírásra 2019. október 18-án  “Szakfelügyelői pályázat 2019/10” néven az előző felhívással megegyező pályázati feltételekkel.

A pályázatok bíráló bizottság általi elbírálását, és a névjegyzékbe vételre javasolt pályázók EMMI –ben történt jóváhagyását követően további 5 szakterületen született döntés az országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételéről.

Azon 16 szakterületen, ahol országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételére nem került sor, ismételt pályázat került kiírásra “Szakfelügyelői pályázat 2019/12” néven. Az elbírált és névjegyzékbe vételre javasolt pályázók EMMI –ben történt jóváhagyását követően további 7 szakterületen született döntés az országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételéről.

Azon 9 szakterületen, ahol országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételére nem került sor, ismételt pályázat került kiírásra “Szakfelügyelői pályázat 2020/01” néven. Az elbírált és névjegyzékbe vételre javasolt pályázók EMMI –ben történt jóváhagyását követően további 4 szakterületen született döntés az országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételéről.

Azon 5 szakterületen, ahol országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételére nem került sor, ismételt pályázat került kiírásra “Szakfelügyelői pályázat 2020/03” néven. Az elbírált és névjegyzékbe vételre javasolt pályázókra tekintettel további 1 szakterületen várható döntés az országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételéről.

A fennmaradó 4 szakterületen, ahol az országos szakfelügyelő névjegyzékbe vételre nem került sor, ismételt pályázat kerül kiírásra “Szakfelügyelői pályázat 2020/04” néven az előző felhívással megegyező pályázati feltételekkel.
A szakterületek megnevezését jelen pályázat 1. számú melléklete tartalmazza.
A pályázatok benyújtási határideje 2020. június 16-ról 2020. július 2-re módosul.

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013.(V. 10.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (1) bekezdése szerinti névjegyzékben szereplő szakfelügyelőkkel kötött megbízási szerződésekhez

SSL ClassC

Minden jog fenntartva © 2019, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat